Arbetsmiljö

God arbetsmiljö på arbetsplatsen bidrar till ökad trivsel hos medarbetarna och därmed lönsamhet för företaget.


Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav, utan ett måste för att skapa en organisation med arbetsglädje och hög lönsamhet. Det är lätt att hamna i en djungel av regler och arbetsmiljöfrågor som växer på hög. Det är därför många fastnar i problemfokusering, brandsläckning eller i svåra fall som tar energi.
Många organisationer arbetar redan på en bra nivå men vill ta nästa steg i sitt arbetsmiljöarbete. Oavsett var ni befinner er kan vi hjälpa er sortera och få en överblick över ert arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljöarbetet måste vara en naturlig del av affären och inte ett arbete som sker vid sidan om. Därför är det ditt ansvar som arbetsgivare att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och kränkande särbehandling. Dessa ska vara tydliga redan vid onboardingen.

Diskrimineringslagen

Hur arbetar ni för att främja lika rättigheter och möjligheter i er organisation?
Den 1 januari 2017 fick Sverige en ny diskrimineringslagstiftning. Det är en lagstiftning som ställer högre krav på dig som arbetsgivare att bedriva aktiva åtgärder som motverkar diskriminering och främjar likabehandling.

De nya reglerna omfattar alla våra sju diskrimineringsgrunder. Dessa grunder medför ett ansvar att årligen kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering i er organisation. Vi hjälper många kunder att arbeta proaktivt med arbetsmiljö och mot diskriminering för att skapa en sund och välmående organisation där alla trivs och arbetar hållbart.

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.