HR-tech

Låt AI och nya digitala verktyg utveckla HR.

Framtidens HR innefattar digitalisering, AI och maskininlärning


Utvecklingen inom HR-tech går framåt i rasande takt. Idag ser vi allt mer artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) ta plats i våra verksamheter. Främst är det kopplat till personalisering av lärande, karriärvägar, och på senare tid också matchning av kompetenser och förmågor. 

Kompetensutveckling och kontinuerligt lärande har genomgått betydande förändringar under de senaste åren, särskilt med de framsteg som gjorts inom maskininlärning. Det här ger oss nya möjligheter att planera för framtida kompetenser och förmågor. 

HR-tech innebär hur HR anpassar sig och använder den teknik och de digitala lösningar som finns. Teknik som hjälper dig att arbeta smartare, effektivare och mer värdeskapande. Digitaliseringen bör självklart anpassas efter organisationens behov och kapacitet. Men kostnaden är idag inte särskilt hög, eftersom det till stor del handlar om en beteendeförändring bland medarbetarna – snarare än att köpa in stora system.

Nuvarande löne- och HR-system uppdateras och anpassas också successivt efter kundens behov. Det är helheten, en god personlig användarupplevelse, ett kontinuerligt lärande och en friktionsfri arbetsvardag som bör finnas i målbilden när man utvecklar framtidens systemlandskap inom HR-området. För att lyckas med detta krävs en långsiktig digitaliseringsresa, ett agilt arbetssätt med den interna kunden i fokus.

Frågor som kan hjälpa dig analysera hur långt ni kommit i er digitaliseringsprocess:

  • Hur ska vi möta våra medarbetare i den digitala miljön?
  • Vilka av våra processer är tidskrävande? Kan hela eller delar av processen digitaliseras?
  • Vad har vi för digitala lösningar idag? Används de på ett effektivt sätt?
  • Vad är syftet med våra digitala verktyg, hur hjälper de oss att effektivisera?
  • Vad behöver HR göra för att bli mer Tech Savvy?
  • Vilka är HR:s största utmaningar för att lyckas i sin digitaliseringsresa?

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.