Lön och Belöning

Skapa motivation i din organisation genom ersättningsmodeller som driver rätt beteenden.

Det handlar om metoder och system för att utvärdera och belöna medarbetare och chefer, både för att kunna attrahera och behålla medarbetare men även för att kunna styra beteenden och arbetssätt mot organisationens önskade riktning.

Vi kan hjälpa dig och din organisation att:

  • Utforma rörliga ersättningssystem (bonus, incitamentsprogram och andra ersättningssystem)
  • Utveckla modell, process och verktyg för lönerevision
  • Översyn av förmåns-, pensions- och försäkringserbjudande

Arbetsrätt och förhandling

Vad gäller kring alla arbetsrättsliga lagar och regler? Vi hjälper företag och organisationer med arbetsrättsliga frågor som kan få stora konsekvenser för dig som arbetsgivare.

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.