Lön och Belöning

Skapa motivation i din organisation genom ersättningsmodeller som driver rätt beteenden.

Skapa en stark och framgångsrik företagskultur genom rätt ersättningsstrategi


Får du frågor eller signaler från din organisation om ni har marknadsmässiga löner, förmåner och pensioner? Lön och Belöning, eller Compensation & Benefits som för många organisationer är ett mer vanligt använt begrepp. Det handlar om metoder och system för att utvärdera och belöna medarbetare och chefer, både för att kunna attrahera och behålla medarbetare men även för att kunna styra beteenden och arbetssätt mot organisationens önskade riktning. 

Valet av ersättningsmodell i ett företag har en stor påverkan på mer än att bara kompensera medarbetare och chefer utifrån deras prestation. Med rätt val av modell kan ni stimulera rätt mindset, beteenden och prestationer vilket innebär att det också får påverkan på er företagskultur. Dessutom kan ersättningsmodellen bidra till medarbetarens fortsatta önskan och drivkraft att fortsätta utvecklas tillsammans med er som bolag. 

Vi på Wise Consulting har den expertis och kompetens som behövs för att hjälpa din organisation att utveckla och implementera ersättningsmodeller och samtidigt säkerställa att frågorna inom Compensation & Benefit-området stämmer bra överens med övriga delar i ert bolag.

Inom Lön & Belöning erbjuder vi tjänster som omfattar:

 1. Säkerställande av marknadsmässiga löner

  Vi hjälper dig med att kartlägga er nuvarande situation och med marknadsdata klargöra hur ni ligger till i dagsläget. Genom detta kan vi identifiera områden som ni behöver utveckla och koppla samman det med övriga HR-områden.

 2. Utformning av flexibla ersättningsmodeller;

  Vi hjälper dig att skapa effektiva bonusprogram, incitamentsprogram och andra rörliga ersättningssystem som är anpassade till din organisations specifika behov. Genom att skräddarsy dessa system kan du säkerställa att de verkligen belönar önskade prestationer och beteenden.

 3. Utveckling av modeller, processer och verktyg för lönerevision;

  En rättvis och transparent process för lönerevision är avgörande för att säkerställa att dina medarbetare känner sig rättvist kompenserade. Vi hjälper dig att utforma och implementera effektiva modeller, processer och verktyg som gör lönerevisionen till en smidig och transparent process som gynnar både företaget och era medarbetare.

 4. Utformning och genomförande av lönekartläggning;

  En tydlig redovisning och analytisk kartläggning som lever upp till lagkrav och ger tydliga förslag på åtgärder utifrån analysen.
 5. Översyn av förmåns-, pensions- och försäkringserbjudande;

  Ditt företags förmåns- och försäkringspaket kan vara en avgörande faktor för att attrahera och behålla kompetent personal. Vi bistår med en noggrann översyn av dessa erbjudanden och hjälper dig att utforma förmåns- och pensionspaket som är konkurrenskraftiga och som stämmer överens med den strategi ni har som bolag.

Oavsett om du vill utveckla ditt bolags ersättningsmodell och kompensationsstrategi, öka medarbetarnas motivation eller säkerställa att dina medarbetare är rätt försäkrade hjälper vi dig och din organisation att skapa och implementera ett hållbart och effektivt system för de olika delarna inom Compensation & Benefit-området som stödjer era strategiska mål och möjliggör framgångsrika resultat.

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.