HR-audit/HR-kartläggning

HR-kartläggning säkerställer att ert HR-arbete ligger i linje med organisationens behov, samt att det resulterar i ett mer värdeskapande HR.

Vi hjälper dig att kartlägga organisationens alla personalområden, både övergripande och i detalj. Genom detta får du en neutral part som med nya ögon gör en analys av din verksamhet och kommer med rekommendationer på ert nästa steg inom HR-området. Fördelen med genomlysningen är att den skapar en övergripande bild över HR-områdets samtliga delar, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Arbetet belyser förbättringspotential och tydliggör behov eller brister.

Vad innebär en HR-kartläggning?

HR-audit/HR-kartläggning (även kallat People & Business Insight) ger dig en övergripande bild över HR-områdets alla delar, både ur ett strategiskt såväl som ett operativt perspektiv. Syftet är att öka lönsamheten genom att analysera och förbättra medarbetarupplevelse samt arbetssätt i alla HR-relaterade frågor. Det lägger grunden för en affärsdriven HR-strategi och låter människorna i din organisation bli sina bästa jag.

En HR-kartläggning bör innehålla följande moment:

  • Kartläggning av nuläget; intervjuer av nyckelpersoner, inventering av befintligt material och översyn av nuvarande processer, system etc
  • Analys av vad som saknas och vad som behöver utvecklas
  • Rapport och rekommendationer
  • Handlingsplan

Oavsett vart just ert fokus ligger, hittar vi genom genomlysningen era utmaningar och de förbättringar som kan göras, och som ger resultat på sista raden. Din viktigaste tillgång som organisation och företag är människorna. Det är dina medarbetare och chefer som skapar er konkurrenskraft och framtid!

Attrahera talanger

Vi kan stötta er med att bygga upp ett starkt arbetsgivarvarumärke och på så sätt både attrahera och behålla talanger.

Nyfiken på oss och hur vi hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.