HR-audit/HR-kartläggning

En HR-kartläggning säkerställer att ert HR-arbete ligger i linje med organisationens behov och resulterar i ett mer värdeskapande HR.


Vi hjälper dig att kartlägga samtliga personalområden i organisationen, både övergripande och i detalj. Genom detta får du en neutral part som med nya ögon analyserar din verksamhet och kommer med rekommendationer för ert nästa steg inom HR-området. Fördelen med genomlysningen är att den skapar en övergripande bild av HR-områdets alla delar, både strategiskt och operativt. Arbetet lyfter fram både förbättringspotential och identifierar behov eller brister, samtidigt som det visar på er nuvarande styrka och compliance-nivå/lagefterlevnad.

Vad innebär en HR-kartläggning?

HR-audit, HR-kartläggning eller People & Business Insight  - kärt barn har många namn. Arbetssättet ger dig en övergripande bild av HR-områdets samtliga delar, både strategiskt och operativt. Syftet är att öka lönsamheten genom att analysera och förbättra medarbetarupplevelsen samt arbetssätt i alla HR-relaterade frågor. Det lägger grunden för en affärsdriven HR-strategi och tydliggör förutsättningarna för medarbetarna att prestera, utvecklas och må bra under tiden. 

Vår HR-kartläggning är en grundlig och välstrukturerad process där vi bland annat genomlyser följande:

  • Kartläggning av nuläget; intervjuer med nyckelpersoner, inventering av befintligt material och översyn av nuvarande processer, system etc
  • Analys av vad som saknas och vad som behöver utvecklas
  • Rapport och rekommendationer
  • Handlingsplan framåt

Med kraven på social hållbarhet och Governance enligt CSRD-direktivet blir kartläggningen en viktig del för att visa hur ni arbetar med dessa frågor. Vad har ni redan på plats och vad behöver ni komplettera med för att uppfylla era rapporteringskrav som företag och som en del av andra företags värdekedja?

Oavsett vart just ert fokus ligger, identifierar vi efter noggrann genomlysning era utmaningar och möjliga förbättringar som kan ge konkreta resultat. 

Efter utförd kartläggning erbjuder vi kontinuerligt stöd inom HR-området, antingen på hel- eller deltid. Vi finns här för att ge stöttning, genomförande och rådgivning utifrån ert specifika behov. Genom att adressera eventuella brister och fortsätta bygga på befintliga styrkor, arbetar vi tillsammans för att forma en effektiv och hållbar HR-strategi till er. 

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.