Attrahera talanger

Möt morgondagens kompetensbehov genom strategisk kompetensförsörjning.


Kampen om kompetens och talanger är en stor utmaning för många organisationer. Faktorer såsom teknikutveckling, digitalisering, demografi, nya generationer ställer andra krav på vilken kompetens som kommer att vara viktig för er i framtiden. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att er organisation har tillgång till rätt kompetens även i framtiden. 

Talang och kompetens

Med ökad globalisering och digitalisering behöver organisationer säkerställa rätt kompetens för både dagens och morgondagens utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och förändringsledning inom samgåenden mellan olika verksamheter. Våra erfarna konsulter arbetar nära företagsledningen och HR genom hela processen och tillser att rätt åtgärder sätts in vid varje given tidpunkt.

Vi kan hjälpa dig och din organisation med:

  • Kompetensstrategi – utveckla strategi för att möta morgondagens kompetensbehov
  • Kompetenskartläggning – modell och kartläggning av nuläge och matchning mot framtida behov
  • Framtagande av jobbroller och kompetenser
  • Successionsplanering – säkerställa återväxt för ledare och nyckelpersoner
  • Talanghantering – modell och metod för att identifiera och utveckla de medarbetare som är kritiska för er framgång

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.