Sveriges mest prestigefyllda pris inom HR!

Human Growth Award

Human Growth Award är en tävling där vi lyfter det mest innovativa och moderna HR-team som utvecklar och driver HR framåt.

Nomineringen och utmärkelsen av Human Growth Award är pausad under 2024. Vi ser fram emot att välkomna dig tillbaka nästa år. Håll utkik här!

Human Growth Award

Human Growth Award är Sveriges mest prestigefyllda pris inom HR. Priset instiftades 2017 och syftet är att inspirera och bidra till ett starkare, modigare och mer humant näringsliv. Utmärkelsen uppmärksammar och hyllar det HR-team i Sverige som bäst lyckats med att driva HR framåt under året genom nytänkande och innovation. Human Growth Award delas ut av Wise Consulting på uppdrag av Wise Group!

Om priset

HR-branschen befinner sig likt många andra branscher i en stark förändring. För att spegla detta är årets nyhet i Human Growth Award att vi utser en vinnare i respektive kategori. Du nominerar det team som du vill uppmärksamma och sedan utser juryn vinnande team i varje kategori. På så sätt får vi möjlighet att uppmärksamma fler vassa och värdeskapande HR-team som också gjort fantastiskt arbete inom hållbarhet och kultur/ledarskap!

Vinnarna får medial uppmärksamhet och möjlighet till att stärka sitt varumärke. Alla nomineringar är välkomna, såväl ditt egna eller andra HR-team, både i det offentliga Sverige och i det privata näringslivet. Juryn är mycket erfaren och består av föregående års finalister tillsammans med representanter från Wise Consulting. Att sitta med i juryn är ett ärofyllt hedersuppdrag. Priset delas ut under en digital HR-gala som vi håller i november. Alla som brinner för HR är välkomna att närvara och fira.

Vinnare av Human Growth Award 2023

Vinnare i kategori

VÄRDESKAPANDE OCH INNOVATIV HR

Capio St. Görans Sjukhus

Ett HR-team som med stort förtroende från och i nära samarbete med verksamheten, identifierar och experimenterar med nya arbetssätt och lösningar för att kunna attrahera och behålla avgörande kompetens. Med enkelhet, en ambition av att ständigt vilja förbättra samt en kultur präglad av omtanke har man fått stor genomslagskraft och skapat resultat i form av både mjuka och hårda värden.

Vinnare i kategori

KULTUR SOM KONKURRENSKRAFT

Cary Group

I stark tillväxt och i en tuff konkurrenssituation har det här HR-teamet identifierat och använt kraften i kulturen som en plattform för att bygga gemensam identitet, tillhörighet och känslan av att vara del av någonting större. En kultur präglad av lokalt entreprenörskap och omtanke om varandra och som genom enkel och välförpackad kommunikation, både levs och är en guide för medarbetare och ledare varje dag.

Vinnare i kategori

HÅLLBAR UTVECKLING

BookBeat

Genom stor proaktivitet och välintegrerade arbetssätt skapar man resultat och önskade förflyttningar. Det här är ett HR-team som tar tankar och idéer till konkret handling och varje dag skapar förutsättningar för hållbarhet – för den enskilde medarbetaren, för organisationen samt för samhället i stort.

Kategorier för 2023 års nominering

VÄRDESKAPANDE OCH INNOVATIVT

Har en hög påverkan på organisationen och skapar värde genom att HR-arbetet är väl integrerat i verksamheten. Utmanar status quo, är nyfikna och prövar nya innovativa arbetssätt. Bidrar aktivt till att bygga lönsamma och framgångsrika verksamheter.

KULTUR SOM KONKURRENSKRAFT

Främjar en inkluderande kultur präglad av ständigt lärande, kompetensutveckling och högt engagemang. Med ett ledarskap som får människor att växa och där man tar tillvara på varandras styrkor och olikheter.

HÅLLBAR UTVECKLING

Arbetar integrerat och ambitiöst för att skapa såväl hållbara medarbetare som en hållbar samhällsutveckling. Skapar engagemang, utvecklar kompetens och driver initiativ för att stötta såväl dagens som kommande generationers behov.

Så här går det till

1

NOMINERINGEN
ÖPPNAR

2

15 TEAM UTSES
OCH FÅR SVARA PÅ
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR

3

TOPP SEX INTERVJUAS AV JURYN

4

REFERENSTAGNING
AV FINALISTER

5

JURYN
ÖVERLÄGGER

6

VINNARTEAMEN
UTSES

2023 års jury bestod av förra årets finalister

Svea Solar

Erik Martinson, VD
Hanna Mannberg, Global CHRO

Telavox

Tor Blomdell, VP Product

Telavox

Ramtin Jahangiri, Group VP HR

SOS Alarm

Amina Berg Wadsten, CHRO

SOS Alarm

Thomas Nohre, Affärschef

Se förra årets inspelade gala och ta del av inspirerande berättelser här!

Vi som delar ut priserna är
Wise Consulting

Vi drivs av övertygelsen att varje organisations viktigaste tillgång är människorna i den. Med konsulter inom HR, organisationsutveckling och ledarskap hjälper vi organisationer, team och individer att frigöra den inneboende potentialen. Det ger resultat på sista raden.

WISE_LOGOTYP_NEG