HR interim - HR-konsulter

top-left
top-right
bottom-right

HR interim

Vi erbjuder en av marknadens absolut bästa och mest heltäckande lösningar inom HR interim. Hos oss får du hela vår samlade HR-kompetens på köpet vilket skapar rätt förutsättning för att nå dina mål. Oftast handlar det om heltidsuppdrag, men vi levererar också HR interim på deltid och i olika projekt. Allt utifrån dina behov och önskemål. När du anlitar en av våra konsulter kan du vara trygg med att du får den kompetens du behöver, och lite till.

Vad behöver just du och din organisation?

För oss börjar allting kring ditt och din organisations specifika behov. Var befinner sig organisationen just nu? Vilka mål och visioner ni satt upp och hur vi kan bli den kraft som tar er dit? Hur ser er utvecklingsresa ut? Utifrån denna typ av frågeställningar vet vi sedan vilken konsult som är bäst lämpad för interimsuppdraget. För oss handlar det om att hitta den bästa profilen för just ert behov..

Interim HR utifrån dina behov

Alla våra HR-konsulter har varit verksamma inom HR i flera år och kan lätt kliva in i ett nytt uppdrag, både vid längre interimslösningar och kortare uppdrag.

Vi kan matcha dig med alltifrån en junior profil till senior konsult med 30 års erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete. Utgångspunkten är alltid just ditt nuläge och önskat läge.

Oavsett om du är i behov av specialistkompetens, tillfälliga lösningar i väntan på rekrytering, vid sjukskrivningar, tjänstledigheter, eller bygga upp HR från grunden kan interim HR vara något för dig. Söker du en mer junior person fixar vi så klart det också. Du kan få hjälp på hel- eller deltid, under kort eller lång tid. Vår utgångspunkt är att det ska ge effekt för din affär och dina mål.

När är en HR-konsult att föredra:

  • När du behöver rätt kompetens på plats snabbt
  • När du ska utveckla organisationen
  • När du vill maximera potentialen i organisationen och människorna i den
  • När du står i förändringsarbete
  • När specialistkompetens efterfrågas
  • Inför större HR-projekt /implementeringar
  • Vid föräldraledighet, tjänstledighet & sjukskrivning
Group-3

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

Vad kännetecknar en konsult från Wise Consulting?

Konkreta actions direkt från dag 1
De absolut viktigaste är inte tjusiga strategipresentationer. Istället fokuserar vi på att möjliggöra vad våra kunder vill ska
hända i det dagliga livet i organisationen.

Du får hela vår samlade kompetens på köpet
Även om du anlitar en konsult, så är vår konsult aldrig ensam i uppdraget. Varje konsult har sitt Wise-team i ryggen.
Därför kan vi hjälpa våra kunder ännu bättre och snabbare.

Vi fokuserar på den större bilden
Även om vi alltid jobbar på konkreta actions, utgår vi också från den större målbilden, för att alltid prioritera rätt.

Vi vågar utmana och observera med externa glasögon
Vi tar konsultrollen på allvar, och utmanar där vi ser att vi kan bidra in på bästa sätt. All vår kunskap vill vi ska ge effekt i alla uppdrag.

Vi är affärsorienterade
För oss utgår alltid HR i affären. Vi väver därför in kundvärde och affärsmål i våra uppdrag. Vi vill se resultat på sista raden av våra insatser.

Medmänsklighet är i vårt DNA
VI är övertygade om att det enda sättet organisationer och företag på ett hållbart sätt kan tjäna pengar, är genom att fokusera på det mänskliga perspektivet.

shutterstock_1181904394

HR executive

När du är i behov av strategisk HR i form av t.ex. en HR-direktör, en nordisk HR-chef, eller en SVP HR med internationell erfarenhet, så har vi rätt konsult för dig. Våra exekutiva interimskonsulter har lång erfarenhet av strategisk HR och ledarskap från en mängd olika branscher.

Oavsett om du behöver en förändringsledare eller någon som kan driva vidare verksamheten under en period, så hjälper vi dig. Förutom att du får en erfaren och professionell HR-konsult, får du ta del av hela vår samlade HR-kompetens. Detta skapar rätt förutsättningar för utveckling av din verksamhet och er viktigaste tillgång.

Vilka frågor hanterar en interim HR-chef?

En HR-konsult är expert på organisation och hur man skapar starka och välmående och motiverade team, ledare och medarbetare. Det vet vi ger resultat. Fokus ligger mycket på att skapa en medarbetarupplevelse som stöttar bolaget att nå sina mål.

Konkreta områden kan vara att tex se över förmåner och löner, ansvara för rekrytering och kompetensförsörjningen, stötta vid konflikthantering och samarbetssvårigheter, arbeta för trivsel och lagkänsla. Andra ansvarsområden kan röra arbetsrätt och omställning.

Hos oss hittar du erfarna och professionella konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheter och leverera med hög kvalitet och det som efterfrågas.

Casually dressed young woman using her mobile phone to read something at work, looking at camera.

Några kunder vi jobbar med

Dahl_logotyp_Alternativ_blå EJ på webben
aspia2
hsb2
coop2
nch2
fojab
volt
skandia-fastigheter
Logo_bySF_png

Vad gör en HR-konsult?

En HR-konsult utvecklar och framtidssäkrar din organisation och arbetar med de absolut viktigaste frågorna som ni ställs inför. HR har strategiskt sett en otroligt viktig roll och ansvarar för er viktigaste tillgång – människorna. HR förflyttar och skapar förutsättningar för ledare och medarbetare att nå sina mål. Att vara proffs på transformation, kultur, attraktion, utveckling och motivation är idag avgörande för att nå framgång.

Kontakta oss

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.