HR interim

Vi erbjuder marknadens mest heltäckande lösningar inom HR interim


Hos oss får du hela vår samlade HR-kompetens på köpet vilket skapar rätt förutsättning för att nå dina mål. Oftast handlar det om heltidsuppdrag, men vi levererar också HR interim på deltid och i olika projekt. Allt utifrån dina behov och önskemål. När du anlitar en av våra konsulter kan du vara trygg med att du får den kompetens du behöver, och lite till.

 

Vill du veta mer?

Vi skräddarsyr en plan och prisbild som
motsvarar era specifika krav och önskemål.

Vad behöver just du och din organisation?

För oss börjar allting kring ditt och din organisations specifika behov. Var befinner sig organisationen just nu? Vilka mål och visioner ni satt upp och hur vi kan bli den kraft som tar er dit? Hur ser er utvecklingsresa ut? Utifrån denna typ av frågeställningar vet vi sedan vilken konsult som är bäst lämpad för interimsuppdraget. För oss handlar det om att hitta den bästa profilen för just ert behov.

Interim HR utifrån dina behov

Våra HR-konsulter har lång erfarenhet inom HR och kan lätt kliva in i ett nytt uppdrag, både vid längre interimslösningar och kortare uppdrag. Vi kan matcha dig med alltifrån juniora profiler till seniora konsulter med över 30 års erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete. Utgångspunkten är alltid ditt nuläge och ditt önskade läge.

Oavsett om du är i behov av specialistkompetens, en tillfällig lösning i väntan på rekrytering, vid sjukskrivningar, tjänstledigheter, eller bygga upp HR-funktionen från grunden kan interim HR vara rätt för dig. Vi erbjuder stöd på hel- eller deltid, för kortare eller längre perioder. Vårt huvudsyfte är att säkerställa att våra insatser ger positiva resultat för din verksamhet och dina mål.

När är en HR-konsult att föredra:

  • När du behöver rätt kompetens på plats snabbt

  • När du ska utveckla organisationen

  • När du vill maximera potentialen i organisationen och människorna i den

  • När du står i förändringsarbete

  • När specialistkompetens efterfrågas

  • Inför större HR-projekt /implementeringar

  • Vid föräldraledighet, tjänstledighet & sjukskrivning

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.