Performance Management

top-left
top-right
bottom-right

HR | Performance Management

För många organisationer är en av de stora utmaningarna att utveckla medarbetarnas kompetens efter förändrade krav på marknaden.  Förändringsvindarna blåser och flera ledande företag har redan förnyat sina koncept kring prestationsstyrning. Det handlar idag framförallt om att få medarbetarna att prestera fullt ut i linje med verksamhetens mål och visioner.

Performance Management som stöttar verksamhetens övergripande mål

Hur organisationer hanterar sina processer kopplat till Performance Management har alltså en djupgående effekt på hela verksamheten. Dvs, en modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste. Lägg fokus på motivation och drivkrafter, snarare än på prestationsvärdering och omständliga processer. Många företag har dessutom problem med att motivera och inspirera medarbetare vilket resulterar i personalomsättning, motivationstapp och lägre lönsamhet. Tillsammans skapar detta effekter på sista raden.

Vi behöver därför ha högre frekvens på dialog, och blicka mer framåt än bakåt. Hur riktar du kraften rätt och styr mot de övergripande målen? För att nå resultat måste alla anställda arbeta i riktning mot organisationens övergripande mål. Såväl forskare som många inom HR menar att processen kring prestationsstyrning och dess verktyg antingen bör skrotas, eller om inte, ordentligt omformuleras och omarbetas. Fokus bör istället vara på motivation och drivkrafter snarare än på prestationsvärdering och omständliga processer.

Skapa delaktiga och motiverade medarbetare

Målstyrning handlar om att beskriva ledningens riktning för företaget och bryta ner den till konkreta mål och aktiviteter. För att få engagerade och delaktiga medarbetare behövs personliga mål kopplade till verksamhetens övergripande mål och framtid.  Här är vi experter, låt oss hjälpa dig och ditt bolag!

Vill du veta mera om Performance Management? Hör av dig så berättar vi mera!

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.