Performance Management

Nyckeln till motiverade och delaktiga medarbetare.

Performance Management handlar om att uppfylla förväntningar, ha tydliga mål och riktlinjer för den enskilde medarbetaren.


Vad är Performance Management?

Performance Management, även kallad prestationsledning eller prestationsstyrning, är en viktig och effektiv metod för att säkerställa att verksamhetens mål, strategi och visioner går i uppfyllelse. Performance Management innebär att chefer/HR planerar, mäter och följer upp medarbetares, team eller avdelningars prestationer i förhållande till verksamhetens mål.

Performance Management

För många organisationer är en av de stora utmaningarna att utveckla medarbetarnas kompetens efter förändrade krav på marknaden. Förändringsvindarna blåser och flera ledande företag har redan förnyat sina koncept kring prestationsstyrning. Det handlar idag framför allt om att få medarbetarna att prestera fullt ut i linje med verksamhetens mål och visioner.

Hur organisationer hanterar sina processer kopplat till Performance Management har alltså en djupgående effekt på hela verksamheten. Det vill säga, en modern process för Performance Management är inte längre ett plus, utan ett måste. Lägg därför fokus på motivation och drivkrafter, snarare än på prestationsvärdering och omständliga processer. Många företag har dessutom problem med att motivera och inspirera medarbetare vilket resulterar i personalomsättning, motivationstapp och lägre lönsamhet. Detta skapar tillsammans negativa effekter på resultatet.

Vi behöver därför ha högre frekvens av dialog, och blicka mer framåt än bakåt. Hur riktar du kraften rätt och styr mot de övergripande målen? För att nå resultat måste alla anställda arbeta i riktning mot organisationens övergripande mål. Såväl forskare som många inom HR menar att processen kring prestationsstyrning och dess verktyg antingen bör skrotas, eller om inte, ordentligt omformuleras och omarbetas. 

Skapa delaktiga och motiverade medarbetare

Målstyrning handlar om att beskriva ledningens riktning för företaget och bryta ner den till konkreta mål och aktiviteter. För att få engagerade och delaktiga medarbetare behövs personliga mål kopplade till verksamhetens övergripande mål och framtid. Här är vi experter, låt oss hjälpa dig och ditt bolag!

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.