HR-transformation / HR-strategi

top-left
top-right
bottom-right

HR | HR-transformation / HR-strategi

Vi tror på HR som gör skillnad och skapar värde genom att frigöra kraften och potentialen hos människorna i en organisation. För att kunna göra det behöver HR kontinuerligt värdera och prioritera sin tid och sina insatser där man kan skapa största effekt.

Att arbeta med HR-strategi kan därför konkret innebära att gå in och operativt styra upp en administrativ process som inte fungerar. Kanske skapar den så mycket frustration hos medarbetare och ledare, att den står i vägen för ett mer långsiktigt viktigt initiativ? Som t.ex. ett strategisk viktigt kompetensförsörjningsprojekt?

HR-strategi handlar om att förstå värdet av medarbetarupplevelsen

Ett inte helt ovanligt fenomen är att HR omedvetet fastnar i alltför tidskrävande och ineffektiva arbetssätt och administrativa processer. Detta leder till att man inte kan lägga den kraft på de strategiska initiativ som långsiktigt kan säkra organisationens konkurrenskraft. Att arbeta effektivt med HR-strategi innebär att som HR förstå hur ledar- och medarbetarupplevelsen ser ut i organisationen där man verkar. Utifrån den sedan driva sina frågor taktiskt för att bygga förtroende och skapa resultat. Att snabbt få saker att hända är otroligt viktigt och vi brukar säga att konkret handling är att arbeta strategiskt – så länger det leder mot verksamhetens långsiktiga mål.

HR-strategi och det operationella HR-arbetet går hand i hand

För att kunna göra det behöver HR röra sig mellan det strategiska och det operationella – där man kontinuerligt utmanar och utvecklar arbetssätt och administrativa processer i syfte att för att frigöra tid. Både för sig själva men även för organisationens ledare och medarbetare. Detta driver behov om att lära om och lära nytt men också ett ökat användande av ny teknik och digitalisering. Att hitta lösningar som är skalbara är också centralt – exempelvis genom att ställa sig frågan ”Nu löste vi detta problem… Hur kan vi göra denna lösning tillgänglig för hela vår organisation?”

På så sätt kan HR leda utvecklingen istället för att ”bara” försöka hänga med. Det är strategiskt HR-arbete för oss på Wise Consulting. Vi hjälper gärna din organisation också.

Vill du veta mer om HR-transformation och HR-strategi? Kontakta oss så berättar vi mera!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.