HR-transformation / HR-strategi

Säkerställ att HR-arbetet leder mot företagets framgång, mål och vision med en HR-strategi.


Vi tror på HR som gör skillnad och skapar värde genom att frigöra kraften och potentialen hos människorna i en organisation. För att kunna göra det behöver HR kontinuerligt värdera och prioritera sin tid och sina insatser där man kan skapa störst effekt. Att arbeta med HR-strategi kan därför konkret innebära att gå in och operativt styra upp en administrativ process som inte fungerar. Kanske skapar den så mycket frustration hos medarbetare och ledare, att den står i vägen för ett mer långsiktigt viktigt initiativ? Som t.ex. ett strategisk viktigt kompetensförsörjningsprojekt.

HR-strategi handlar om att förstå värdet av medarbetarupplevelsen

Ett inte helt ovanligt fenomen är att HR omedvetet fastnar i alltför tidskrävande och ineffektiva arbetssätt och administrativa processer. Detta leder till att man inte kan lägga den kraft på de strategiska initiativ som långsiktigt kan säkra organisationens konkurrenskraft. Att arbeta effektivt med HR-strategi innebär att som HR förstå hur ledar- och medarbetarupplevelsen ser ut i organisationen där man verkar. Utifrån den sedan driva sina frågor taktiskt för att bygga förtroende och skapa resultat. Att snabbt få saker att hända är otroligt viktigt och vi brukar säga att konkret handling är att arbeta strategiskt - så länge det leder mot verksamhetens långsiktiga mål.

HR-strategi och det operationella HR-arbetet går hand i hand

För att kunna göra det behöver HR röra sig mellan det strategiska och det operationella – där man kontinuerligt utmanar och utvecklar arbetssätt och administrativa processer i syfte att frigöra tid. Både för sig själva men även för organisationens ledare och medarbetare. Detta driver behov om att lära om och lära nytt men också ett ökat användande av ny teknik och digitalisering. Att hitta lösningar som är skalbara är också centralt – exempelvis genom att ställa sig frågan ”Nu löste vi detta problem... Hur kan vi göra denna lösning tillgänglig för hela vår organisation?”

På så sätt kan HR leda utvecklingen istället för att ”bara” försöka hänga med. Det är strategiskt HR-arbete för oss på Wise Consulting.

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.