Digital HR

Framtidens HR är digital

Att digitalisera en HR-process handlar långt ifrån om att bara göra ”papper” digitala. Det handlar om att tänka i nya banor och hur vi på bästa sätt kan effektivisera en process och göra den så enkel som möjligt. Digitaliseringen erbjuder många verktyg och plattformar för att hitta bra analyser och effektivisera HR-arbetet. Det handlar om att skapa ett digitalt beteende eller mindset för att ta sig an det nya. 

Beteendeförändring hos medarbetare

För att realisera vinsterna med digitaliseringen behöver beteenden, arbetssätt och mindset också utvecklas. Med detta kan ni jobba mer proaktivt och agilt i era processer och fånga upp det som är viktigt för att skapa resultat här och nu. Ni får tillgång till data som ni kan använda för att fatta bättre beslut om utvecklingsinsatser. Era medarbetare känner sig sedda och bekräftade. Ni skapar ett digitalt beteende genom att medvetet kommunicera och involvera chefer och medarbetare i att jobba i system eller andra digitala verktyg. Då använder ni de digitala verktygen på rätt sätt och skapar en digital kultur.

HR analytics

Att analysera och hjälpa er att använda all personaldata som ni har för att få en djupare förståelse av verksamheten.  Att förutspå kompetensbehov, rekryteringsbehov eller framtida ledarskapsbehov.

HR-system

(HRIS) – stöd i att kravställa, utvärdera och implementera HR-system.

Digital HR-strategi

Kartläggning av nuläge i den digitala utvecklingen från ett HR-perspektiv och rekommendation av strategi framåt. 

Digital kommunikation

Kanalval för kommunikation med medarbetare och plan för vad som kommuniceras var, när och av vem. 

HR-tech

HR Tech handlar om hur HR anpassar sig och använder den teknik och de digitala lösningar som finns. Teknik som hjälper er att jobba smartare och mer värdeskapande.

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.