Digital HR

top-left
top-right
bottom-right

HR | Digital HR

Digitaliseringen erbjuder många verktyg och plattformar för att hitta bra analyser och effektivisera HR-arbetet. Att digitalisera en HR-process handlar långt ifrån om att bara göra ”papper” digitala. Det handlar om att tänka i nya banor och hur vi på bästa sätt kan effektivisera en process, samt göra den så enkel som möjligt. Det handlar om att skapa ett digitalt beteende eller mindset för att ta sig an det nya.

HR analytics

– att analysera och hjälpa er att använda all personaldata som ni har för att få en djupare förståelse av verksamheten t.ex. att förutspå kompetensbehov, rekryteringsbehov eller framtida ledarskapsbehov

HR-system

(HRIS) – stöd i att kravställa, utvärdera och implementera HR-system

Digital HR-strategi

kartläggning av nuläge i den digitala utvecklingen från ett HR-perspektiv och rekommendation på strategi

Digital kommunikation

kanalval för kommunikation med medarbetare och plan för vad som kommuniceras var, när och av vem

Beteendeförändring hos medarbetare

för att realisera vinsterna med digitaliseringen behöver beteenden, arbetssätt och mindset också utvecklas

Med detta kan ni jobba mer proaktivt och agilt i era processer och fånga upp det som är viktigt för att skapa resultat här och nu. Ni får tillgång till data som ni kan använda för att fatta bättre beslut om utvecklingsinsatser. Era medarbetare känner sig sedda och bekräftade. Ni skapar ett digitalt beteende genom att medvetet kommunicera och involvera chefer och medarbetare i att jobba i system eller andra digitala verktyg. Då använder ni de digitala verktygen på rätt sätt och skapar en digital kultur.

Vill du veta mera om hur vi kan stötta er i digital HR? Hör av dig till oss!

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.