High Impact HR - vårt kundlöfte till dig

Vårt kundlöfte till dig handlar om att skapa utveckling och resultat. Genom ett agilt mindset och moderna arbetssätt skapar vi effekt.

Utvecklingen av HR har tagit sjumilakliv de senaste fem åren. Från att ha arbetat mestadels administrativt och operativt är HR idag en funktion som ger strategiskt stöd, ser möjligheter och driver organisationens utveckling framåt. Ett viktigt affärsnära stöd som fokuserar på de mänskliga värdena.

Vi på Wise Consulting kallar det High Impact HR. Ett mindset och en agil syn på HR som möjliggörare och kreatörer med fokus på framgång, bestående effekt och organisationens framtid.

High Impact HR är också vårt kundlöfte. Genom att proaktivt se behov, anpassa och involvera individer och team skapar vi starka synergier, ökat mervärde och djupa avtryck. Här och nu, men också med in i framtiden.

Varför behövs High Impact HR?

Dagens organisationer måste snabbt kunna ändra mål och riktning för att ha en möjlighet att hänga med i den snabba utveckling som sker, eller behöver ske. Moderna arbetssätt med medarbetarna i fokus skapar tillit, engagemang och motivation som driver både innovation, kreativitet och ökad lönsamhet.

High Impact HR innebär också att HR arbetar proaktivt och nära verksamheten så att anpassningen till en föränderlig omgivning kan gå snabbare och smidigare. HR blir en strategisk partner och rådgivare som genom att ha de mänskliga resurserna i fokus kan styra och utveckla organisationen mot satta mål.

På vilket sätt skapar High Impact HR värde för dig och din organisation?

För oss på Wise Consulting handlar det om att identifiera potentialen som just din organisation och dina medarbetare bär på.  Att vara proaktiva, sätta motiverande mål samt visa på effekten och framgången.

Vill ni:

  • Utveckla hur ni är organiserade för att nå era mål?
  • Frigöra varje medarbetares fulla engagemang och motivation?
  • Skapa en kultur som är öppen är organisationen för förändring och transformation?
  • Sätta de mänskliga värdena i fokus, för att ni vet att det skapar resultat och ger framgång?
  • Bygga ett Growth Mindset där utveckling och lärande står i fokus?
  • Att HR (funktionen) är en strategisk partner som arbetar nära medarbetare, chefer och organisation?

Har ni svarat ja på frågorna ovan är vi rätt samarbetspartner för er. Vi nöjer oss inte förrän vi skapat den utveckling som just er organisation behöver.

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.