Organisationsutveckling

Skapa en organisation där alla är engagerade, fokuserade och ansvarstagande.

Forskning visar att engagerade och motiverade människor är avgörande för en organisations framgång och resultat. Genom att arbeta med organisationsutveckling, hjälper vi er att utveckla och driva igenom er strategi. Detta gör vi tillsammans med ledarna och medarbetarna i syfte att få full utväxling av organisationens potential - skapa effektiva, lönsamma och välmående organisationer.  Det handlar om att nå människornas och organisationens fulla kapacitet för att skapa konkurrensfördelar på marknaden. 

shutterstock_1537283585

Utveckling

People Strategy

Rätt strategi för era medarbetare och chefer möjliggör full utväxling av verksamhetens potential. Det handlar om att göra rätt strategiska val och driva förändring som leder till ökat värdeskapande och lönsamhet.
Läs mer

Utveckling

Affärsutveckling genom människor

Affären tar form då människorna gör den. Då bolaget satt en tydlig affärsstrategi för att nå nya mål eller ta en ny plats på marknaden behöver vi få med oss människorna på den riktning bolaget satt.
Läs mer

Utveckling

Kultur och värderingar

Företagskultur handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster och därför också om era möjligheter att vara framgångsrika, lönsamma och innovativa. 
Läs mer
Group-3

Har du frågor om organisationsutveckling?

Kontakta Sofia Ceder så berättar hon mer.

Varför organisationsutveckling?

Alla verksamheter och organisationer är någon gång under sin livslängd i behov av organisationsutveckling. Detta behövs för att säkra företagets överlevnad i vårt moderna och snabbrörliga samhälle med ständiga förändringar och nya förutsättningar och utmaningar som dyker upp hela tiden. Om man inte hänger med i det som sker ute i världen och inom organisationen är risken stor att man missar stora brister som behöver åtgärdas, det kan till exempel handla om förlegade och ineffektiva arbetssätt som kan sänka kvaliteten inom organisationen.

För att en organisation ska fungera på bästa sätt behöver man kunna anpassa sig till nya situationer. Organisationsutveckling är därför enormt viktigt för en verksamhet och är det som driver den framåt.

shutterstock_1343235122
shutterstock_1181904394

Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutveckling är något som varje verksamhet borde jobba med kontinuerligt. Det handlar om att se över den egna verksamheten, skapa förändring som leder till att nå företagets mål och visioner och utveckla processer som berör områden såsom ledarskapsutveckling, kommunikation, kompetens och digitalt stöd.

Även om medarbetarna är kompetenta räcker det inte alltid, det krävs att man även kan anpassa sig till hur företagets mål och ambitioner ser ut i framtiden. Detta är en förutsättning för att kunna möta alla krav och förväntningar som kommer i takt med att konkurrensen hårdnar. Den digitala utvecklingen ritar om kartan och medarbetare i allt högre utsträckning söker mening i sitt arbete.

Några exempel på åtgärder inom organisationsutveckling är; utveckla nya sätt att samarbeta, utveckla nya kompetenser, etablera nya strukturer, förändra arbetssätt, förbättra de tekniska förutsättningarna och även att ändra beteenden som leder till att företaget når uppsatta mål.

Vill du ha en expert på plats?

Behöver du en förändringsledare eller organisationsexpert på plats hos er under en tid? Någon som kan kliva in och driva utvecklingsprojekt eller bara ersätta någon som till exempel är sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig? Oavsett behov så hjälper vi dig! Med marknadens absolut bästa och mest heltäckande interimslösningar inom HR, organisationsutveckling och ledarskap är vi din partner. På deltid eller heltid.

Förutom att du får en erfaren och professionell konsult, får du ta del av hela vår samlade HR-kompetens. Detta skapar rätt förutsättningar för utveckling av din verksamhet och er viktigaste tillgång.

shutterstock_1190246560

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar?
Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.