Kultur och värderingar

Nyckeln till en stark och framgångsrik organisation.

Kultur och värderingar handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster. Ett arbete som bidrar till er lönsamhet och innovation.


En sund och stark kultur som ger kraft åt företaget är en avgörande konkurrensfördel. I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler ser också sambandet mellan kulturen, medarbetarnas prestationsförmåga och därmed organisationens resultat och effektivitet.

Hur formas kultur och värderingar?

Företagskultur handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster och därför också om era möjligheter att vara framgångsrika, lönsamma och innovativa. Kulturella normer och värderingar är något vi sällan reflekterar över eller ens är medvetna om. Många bolag lägger mycket tid på att få ner sina värderingar på pränt och känner sig nöjda med att äntligen ha gjort det, men vad händer sen? Lever företaget efter dessa ord och vet alla i organisationen vad orden faktiskt innebär och varför vi har dem?

En god företagskultur kan inte skapas en gång för alla, utan måste underhållas varje dag. Människor som tar ett aktivt ansvar för att verksamheten ska fungera bra bli allt viktigare ur konkurrenssynpunkt. Vi utvecklar och stöttar er i att ta fram och implementera nya värderingar i linje med era övergripande mål och strategier eller arbetar och utvecklar era befintliga för att skapa förståelse och handling.

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.