Kommunicera bättre

top-left
top-right
bottom-right

När kommunikationen inte fungerar leder det ofta till missförstånd och kan skapa konflikter och motsättningar. Missförstånd som får växa fritt skapar frustration och oro. Det mesta handlar om att vi inte förstår varandra och inte anpassar vår kommunikation till andra. Hur kan ni agera och kommunicera bättre, där olika åsikter kan få plats men onödiga konflikter undviks?

En välfungerande kommunikation mellan medarbetare och chefer skapar ökad förståelse för varandra vilket bidrar till att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter. Förväntningarna blir tydligare och det löser även eventuella problem på ett smidigare sätt. God kommunikation ger bättre relationer och är en viktig del i företagets framgång.

Wise Consulting hjälper både grupper och individer med att förbättra sin kommunikationsförmåga. Inledningsvis görs en kartläggning för att ta reda på nuläget och utifrån det, med beteendevetenskap och kommunikationsstilar som grund, anpassar vi upplägget efter er unika situation och ert behov. Vi jobbar med upplevelsebaserad inlärning vilket innebär praktiska övningar, konkreta verktyg och stort fokus på reflektion.

 

 

Group-3

VIll du veta mera om teamutveckling? Hör av dig så berättar vi mera.

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.