Hantera konflikter

Skapa en framgångsrik kultur, med hög produktivitet och bra sammanhållning genom en effektiv och konstruktiv konflikthantering.

Ett sammansvetsat och välutvecklat team ger goda förutsättningar för hög produktivitet, framgång och nöjda kunder. 


Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Orsakerna till detta kan vara många. Det kan handla om utmaningar i kulturen, ledarskapet, otydliga spelregler eller arbetsbelastningen. Oavsett orsak, ger vi dig smarta sätt till att jobba med konflikthantering och på så sätt lösa konflikterna.

Är konflikter i arbetslivet alltid negativa?

Många studier som behandlar ämnet konflikthantering visar att konflikter kan vara en positiv kraft som gynnar organisationer.  Ända sedan slutet av 1970-talet har studier visat att den undvikande approachen till en konflikt sällan fungerar. Undvikande hantering av konflikter kan leda till försämrad effektivitet, dålig moral, slösad tid, hög omsättning av anställda, förlorade kunder och försämrade interna relationer. Att istället hantera konflikter kan resultera i nya kvalitativa lösningar, stärkta relationer och genom dessa också ekonomiska vinster.
 

Agera med rätt konflikthantering i tid

Som chef behöver du vara uppmärksam för att kunna agera i tid. Rätt hanterade konflikter leder ofta till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet. Icke hanterade konflikter däremot tenderar att eskalera och skapar destruktiva beteenden som påverkar både verksamhet och arbetsgrupper negativt.
 
Skapa en stärkt och öppen kommunikation samt en kultur där ett gemensamt ansvar tas för att nå uppsatta mål. Detta blir enklare med relevanta verktyg för att forma nya tydliga roller. Hitta kollektiva beteenden och handlingsmönster för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt, lönsamt och innovativt team. Kulturella normer och värderingar är sällan något vi reflekterar över eller ens är medvetna om. Det handlar om sådant som ”sitter i väggarna”.
 

Låt oss hjälpa dig med framgångsrik konflikthantering

Vi har nycklarna för hur du skapar en framgångsrik kultur, med högre produktivitet och större sammanhållning som effekt. När vi känner gemenskap, trygghet och tillit vågar vi också gå utanför den berömda boxen. Dessutom vågar vi göra fel och testa nya saker – vilket leder till att vi utvecklas och rör oss framåt. Engagerade och motiverade människor jobbar i samma riktning, vilket skapar ett team som tar kommando och är redo att möta olika typer utmaningar.

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.