Konflikthantering

top-left
top-right
bottom-right

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Orsakerna till detta kan vara många. Kanske så finns det utmaningar i kulturen, ledarskapet eller arbetsbelastningen? Kanske saknas också tydliga spelregler som alla medarbetare köpt in på. Oavsett orsaken, så ger vi dig smarta sätt till att jobba med konflikthantering och lösa konflikterna! Ett sammansvetsat och välutvecklat team är givetvis det som ger bäst förutsättningar för hög produktivitet, framgång och nöjda kunder. 

Är konflikter i arbetslivet alltid negativa?

Många studier som behandlar ämnet konflikthantering visar faktiskt att konflikter kan vara en positiv kraft som gynnar organisationer.  Ända sedan slutet av 1970-talet har studier visat att den undvikande approachen till en konflikt sällan fungerar. Undvikande hantering av konflikter kan leda till saker som försämrad effektivitet, dålig moral, slösad tid, hög omsättning av anställda, förlorade kunder och försämrade interna relationer. Att istället hantera konflikter kan resultera i nya kvalitativa lösningar, stärkta relationer och genom dessa också ekonomiska vinster.

Agera med rätt konflikthantering i tid

Som chef behöver du alltså vara uppmärksam för att kunna agera i tid. Rätt hanterade konflikter leder ofta dessutom till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet. Icke hanterade konflikter däremot tenderar att eskalera och skapar destruktiva beteenden som påverkar både verksamhet och arbetsgrupper negativt.

Skapa en stärkt och öppen kommunikation samt en kultur där ett gemensamt ansvar tas för att nå uppsatta mål. Detta blir enklare med relevanta verktyg för att forma nya tydliga roller. Hitta kollektiva beteenden och handlingsmönster för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt, lönsamt och innovativt team. Kulturella normer och värderingar är sällan något vi reflekterar över eller ens är medvetna om. Det handlar om sådant som ”sitter i väggarna”.

Låt oss hjälpa dig med framgångsrik konflikthantering

Vi har nycklarna för hur du skapar en framgångsrik kultur, med högre produktivitet och större sammanhållning som effekt. När vi känner gemenskap, trygghet och tillit vågar vi också gå utanför den berömda boxen. Dessutom vågar vi göra fel och testa nya saker – vilket leder till att vi utvecklas och rör oss framåt. Engagerade och motiverade människor jobbar i samma riktning, vilket skapar ett team som tar kommando och är redo att möta olika typer utmaningar.

Group-3

Vill du ha hjälp med konflikthantering? Fyll i formuläret här så hörs vi!

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.