Förändringsledning

Säkra din organisations framtid med professionell förändringsledning.

Att lyckas med förändringar är avgörande för din organisations överlevnad och framgång.

Förändringsledning är en process som innebär att planera, implementera och styra förändringar i en organisation eller ett företag. Syftet med förändringsledning är att effektivt hantera och leda förändringar och säkerställa att organisationen kan anpassa sig till förändrade omständigheter på ett smidigt och framgångsrikt sätt.

En konsult inom förändringsledning ser till att skapa en positiv förändringskultur, hantera potentiella motstånd och gör förändringen beständig. Förändringsledaren har djup insikt i din problembild, vision och resan till den nya målbilden. Din förändringsledare hjälper dig att vägleda individer, grupper och organisationen på ett strukturerat sätt, från din nuvarande situation till önskat framtida läge. 

Hur kan vi hjälpa er?

Vi skräddarsyr en plan och prisbild
som motsvarar era specifika krav och önskemål.

Viktiga steg för att lyckas med förändringsledning

 1. Awareness - förståelse för förändringen
  Om du vill få till ett nytt och förändrat beteende behöver du säkerställa att alla vet varför förändringen sker och vart ni ska.


 2. Desire - vilja och engagemang
  Underskatta inte vikten av att få med alla på banan. Efter att du skapat förståelse för förändringen behöver du se till att alla vill delta i resan dit.

 3. Knowledge - kunskap och utbildning
  För att lyckas med förändringsresan behöver du förse alla med kunskap om vad förändringen innebär och relevant utbildning för att kunna jobba på nya sätt.

 4. Ability - skapa rätt förutsättningar
  Se till att alla inblandade har rätt förutsättningar och verktyg för att arbeta med förändringen rent praktiskt.

 5. Reinforcement - gör förändringen beständig
  Du vill inte falla tillbaka i gamla mönster. Sist men inte minst behöver du gardera med åtgärder som gör förändringen beständig.

Låt oss hjälpa dig med förändringsledning

Vi på Wise Consulting är experter på ledarskap i förändring. Våra förändringsledare arbetar engagerat mot uppsatta mål, skapar konkurrenskraft och förändringar som består. Ta hjälp av oss för att leda i förändring och uppnå framgångsrik organisationsutveckling. 

Vad våra förändringsledare arbetar med:

 • Rådgivning till chefer, medarbetare och team
 • Utveckling och omorganisation
 • Hur ni skapar lärande organisationer
 • Implementera agila arbetssätt
 • Arbetsrättsliga processer
 • Kommunikation och retorik -hur får vi med oss alla i förändringen?
 • Hantering av reaktioner och motstånd

Du kanske också är intresserad av

Hör av dig till oss!

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.