Förändringsledning

top-left
top-right
bottom-right

Förändringsledning handlar både om att leda sig själv i förändring och att kunna leda andra i förändring. Vi jobbar med chefer som behöver utveckla sig själva och sitt ledarskap inför eller mitt i en större förändring samt även med chefer som agerar i förändringsintensiva organisationer. Vi stöttar också team som är eller har varit med om större organisationsförändringar.

Vad är förändringsledning och vad gör en förändringsledare?

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge. Som förändringsledare så har du alltså en djupare insikt i både problembild, vision och resan till er nya målbild. Underskatta inte vikten att få med alla på banan. Om du vill få till ett nytt och förändrat beteende så är det därför viktigt att alla vet varför vi skall förändras dit vi skall. Genom att få organisationen att förstå varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående. Först då kan fler ambassadörer för förändringen skapas, och egna beslut tas som leder bolaget åt rätt håll.

Exempel på initiativ våra förändringsledare jobbar med:

  • Rådgivning till chefer, medarbetare och team
  • För att utveckla och omorganisera
  • Hur vi skapar lärande organisationer
  • Implementera agila arbetssätt
  • Arbetsrättsliga processer
  • Kommunikation och retorik -hur får vi med oss alla på förändringen?
  • Hantering av reaktioner och motstånd
Group-3

Vill du veta mer om förändringsledning? Hör av dig!

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.