Organisationsutveckling

Vi utvecklar er organisation och skapar resultat genom människor.

Det krävs kraft och precision för att verkligen förändra en organisation och få den att utvecklas i en ny riktning. Lite som att knuffa igång en bil med ett urladdat batteri, den vill helst inte röra på sig men när den väl har fått upp farten så går allt lättare. Vi hjälper er att genomföra strategin och att göra ett bra resultat. För att ta er dit har vi vedertagna metoder och processer, som anpassas utifrån er situation. Det handlar om att nå människornas och organisationens fulla kapacitet för att skapa konkurrensfördelar på marknaden.

Organisationsutveckling

Forskning visar att engagerade och motiverade människor är avgörande för en organisations framgång och resultat. Vi vet, precis som du att ledarna och medarbetarna är en organisations största, och ibland enda tillgång. Effekt uppstår när ledare och medarbetare har ett brinnande engagemang för det som man tillsammans ska åstadkomma och alla vet i vilken riktning man ska gå. Vi hjälper er att utveckla och driva igenom er strategi genom ledarna och medarbetarna i syfte att få full utväxling av organisationens potential - skapa effektiva, lönsamma och välmående organisationer.

photo-of-people-using-laptop-s-3182759

Teamutveckling

Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser. Förmågan att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet. Vi hjälper team att utvecklas genom att identifiera styrkor och utmaningar samt att sätta mål och handlingsplan för fortsatt utveckling.

group-of-people-watching-gray-laptop-computer-1595387

Ledarutveckling

Det mest effektiva sättet att utveckla en organisation är att utveckla ledarna. I en föränderlig värld måste vi som organisation hantera helt nya, och ibland stora utmaningar. Detta ställer nya krav på verksamheten, organisationen och på ledarna. Våra utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar bygger på samlad erfarenhet, forskning, beprövade metoder och kraftfulla verktyg. Att satsa på ledarutveckling skapar rätt förutsättningar att hantera utmaningar som ledare ställs inför.

shutterstock_1101357503

Medarbetarutveckling

Utveckla era medarbetare genom individuella insatser så alla når sin fulla potential. Vi erbjuder en verktygslåda med strategier, praktiska verktyg och metoder som direkt kan användas. Målet är att dina medarbetare ska motiveras till att påverka sin situation och därmed må och prestera bättre. Vi utgår alltid ifrån medarbetarens specifika utmaningar och mål.

photo-of-people-using-laptop-s-3182759

Outplacement/ karriärcoaching

Outplacement är lösningen när arbetsgivare och anställd tvingas gå åt olika håll. Det finns många olika anledningar till att avveckling, omställning eller förändring blir nödvändigt. Det kan handla om arbetsbrist, omorganisation eller om personliga uppgörelser. Genom outplacement blir det win-win för såväl organisation som medarbetare.

business-women-collaborate-collaboration-1569076
Group-3

Vill du veta mer om organisationsutveckling?

Kontakta Sofia Ceder så berättar hon mer.

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så tar vi ett förutsättningslöst samtal!

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.