Framtidsrusta din organisation

Genom att rusta er inför framtiden skapar ni konkurrenskraft och framgångsrika företag

Medarbetarupplevelsen har under åren fått en mer kritisk roll och vi har gått in i en era där medarbetare har höga förväntningar på sin arbetsgivare, dels på grund av generationsskiften men också som följd av ökad medvetenhet och kunskap. Är din organisation rustad för framtiden?

Hur kan vi på HR jobba på ett engagerande och värdeskapande sätt som ger effekt i organisationen? Globalisering, digitalisering, nya marknader, generationsskiften och utmaningen i att omvandla insikter i medarbetarnas röst till handling bjuder på prövningar vi bara kunnat drömma om. Det är medarbetarnas marknad och jakten efter rätt kompetens och personlighet är tuff och snårig. Vilket är HR:s nästa stora drag, vad bör ligga högst på vår to-do och hur skapar vi värde och positiva resultat på sista raden?

Står ni inför en förändring eller proaktivt vill förändra ert arbetssätt för att hänga med in i framtiden? Då kan vi hjälpa till med dessa insatser:

Vi kan både gå in på längre HR-interimsuppdrag, göra kortare insatser eller hålla utbildningar och workshops.

Utbildningar / Workshops

Vi har hjälpt flera av våra kunder med utbildningar och workshops för att vässa arbetet och komma igång i rätt riktning. Förslag på innehåll:

  • Inspiration kring trender inom HR – var står HR idag och framåt?
  • Psykologisk säkerhet
  • Employee experience
  • Future leadership skills – en djupdykning i framtidens ledarskap
  • Hur kan HR arbeta mer värdeskapande för organisation, medarbetare och chefer
  • Arbetsmiljö – hur skapar vi organisationer där medarbetarna känner engagemang och drivkraft
  • Agila organisationer
  • Digital HR – på rätt sätt
  • Förändring/omställning
  • Kommunikation

Målet är att ni ska få en fördjupad kunskap om vad som skapar konkurrenskraftiga och framgångsrika företag idag, hur ni ska arbeta framåt och vilka parametrar som kommer vara avgörande för just er.

Behöver du ha en expert på plats?

Behöver du en förändringsledare eller organisationsexpert på plats hos er under en tid? Någon som kan kliva in och driva utvecklingsprojekt eller bara ersätta någon som till exempel är sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig? Oavsett behov så hjälper vi dig! Med marknadens absolut bästa och mest heltäckande interimslösningar inom HR, organisationsutveckling och ledarskap är vi din partner. På deltid eller heltid.

Förutom att du får en erfaren och professionell konsult, får du ta del av hela vår samlade HR-kompetens. Detta skapar rätt förutsättningar för utveckling av din verksamhet och er viktigaste tillgång.

Nyfiken på oss och hur vi hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.