Bli kontaktad

Framtidsrusta din organisation

Är din organisation rustad för framtiden?

Medarbetarupplevelsen har under åren fått en mer kritisk roll och vi har gått in i en era där medarbetare har höga förväntningar på sin arbetsgivare, dels på grund av generationsskiften men också som följd av ökad medvetenhet och kunskap. Är din organisation rustad för framtiden?

Värdeskapande HR

Hur vi kan vi på HR jobba på ett engagerande och värdeskapande sätt som ger effekt i organisationen? Globalisering, digitalisering, nya marknader, generationsskiften och utmaningen i att omvandla insikter i medarbetarnas röst till handling bjuder på prövningar vi bara kunnat drömma om. Det är medarbetarnas marknad och jakten efter rätt kompetens och personlighet är tuff och snårig. Vilket är HR:s nästa stora drag, vad bör ligga högst på vår to-do och hur skapar vi värde och positiva resultat på sista raden?

Står ni inför en förändring eller proaktivt vill förändra ert arbetssätt för att hänga med in i framtiden? Då kan vi hjälpa till med dessa insatser:

 • HR-audit – här genomlyser vi din organisation för att få överblick gällande nuläge, aktiviteter, prioriteringar, arbetssätt och önskat läge
 • HR-transformation – för att arbeta mer:
  – Agilt
  – Digitalt
  – Datadrivet – värdebaserat
  – Insiktsbaserat (personas)
  – Proaktivt (förarsäte)
 • Förändringsledning
 • Kultur & värderingar
 • Ledarutveckling
 • Arbetsmiljö

Vi kan både gå in på längre HR-interimsuppdrag, göra kortare insatser eller hålla utbildningar och workshops.

Utbildningar / Workshops

Vi har hjälpt flera av våra kunder med utbildningar och workshops för att vässa arbetet och komma igång i rätt riktning. Förslag på innehåll:

 • Inspiration kring trender inom HR – var står HR idag och framåt?
 • Psykologisk säkerhet
 • Employee experience
 • Future leadership skills – en djupdykning i framtidens ledarskap
 • Hur kan HR arbeta mer värdeskapande för organisation, medarbetare och chefer
 • Arbetsmiljö – hur skapar vi organisationer där medarbetarna känner engagemang och drivkraft
 • Agila organisationer
 • Digital HR – på rätt sätt
 • Förändring/omställning
 • Kommunikation

Målet är att ni ska få en fördjupad kunskap om vad som skapar konkurrenskraftiga och framgångsrika företag idag, hur ni ska arbeta framåt och vilka parametrar som kommer vara avgörande för just er.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss:

Framtidsrusta din organisation - viktiga faktorer

1.

Agila förhållningssätt - oförutsägbarhet, motsägelser & komplexitet

2.

Insiktsbaserat - datadrivet HR - värdeskapande

3.

Psykologisk säkerhet - kultur & värderingar

4.

Proaktivitet - affärsförståelse - specialistinsatser

 • Vad gjorde karriärcoachningen för dig?

  ”Karriärcoachningen blev en ”eye opener” och ledde till en helomvändning”

  Läs mer om samarbetet

  Ebba Hult

  Senior rådgivare på Centigo

 • Vad är det bästa med Wise Consulting?

  "Wise Consulting hjälper oss att växa och utvecklas snabbt med rätt kompetens!"

  Läs mer om samarbetet

  Maja Samuelsson

  Global Head of HR på DigitalRoute

 • Vad har hänt efter ledarprogrammen?

  "På Tobii har vi nu lyckats kommunicera att vi värderar ledarskap högt, du ska vara stolt om du arbetar som ledare hos oss och ta ditt uppdrag på största allvar!"

  Läs mer om samarbetet

  Cecilia Eriksson

  HR-Direktör på Tobii