Sökresultat för

Sökresultat: People strategy

People Strategy

HR arbetar med organisationens främsta tillgång. Människorna. Att arbeta med medarbetarupplevelsen skapar värdefull konkurrenskraft och lönsamhet på sista raden. Samtidigt upplever många HR-chefer att det är svårt att veta hur de kan förbättra den strategiska rollen och påverka strategiska beslut, att kunna mäta och visa hur HR-funktionen bidrar till verksamhetens resultat. Då kan det vara…

Förstår framtidens HR-proffs vad som väntar dem?

I våras föreläste jag för en grupp studenter som läser arbetsrätt i Lund, via Teams såklart. Studenterna är på väg att avsluta sina studier och är snart ute i arbetslivet. I min presentation målar jag upp bilder av arbetslivet ur ett HR-perspektiv. Jag gör en historisk återkoppling till de Tayloristiska tankarna i början av förra…

Gå inte ”tillbaka” – stanna, förstå och ta spelet till next level

Mycket har hänt i de flesta organisationer under väldigt kort tid. Är vi ens medvetna om alla omställningar vi gjort? Vi har ställt om fysiska sätt att arbeta men också mentala sätt att arbeta. Vi har medvetet eller omedvetet ställt om hur vår organisation arbetar, vem som verkligen leder vad och var ansvaret ligger. Vi…

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.