Kundcase - Kronans Apotek

En resa genom förändring

När Kronans Apotek, en av Sveriges största apotekskedjor, gick samman med Apoteksgruppen i oktober 2022, stod de inför en omvälvande resa. Två separata organisationer skulle bli en, vilket innebar stora förändringar för både apoteken och medarbetarna på servicekontoren.


Sara Eklund, Head of People Operations på Kronans Apotek, ansvarade för att leda det operativa HR-arbetet under övergången. Hennes team, bestående av HR Business Partners, spelade en nyckelroll i att stötta cheferna och hantera dagliga frågor kring ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering.

KRONAN_logotyp_liggande_mandarin

Utmaningar under sammanslagningen

För HR-teamet var sammanslagningen en stor utmaning. De behövde förena HR-funktionerna från två olika företag till en enhet, vilket krävde noggrann planering och effektiv samordning av nya processer, arbetssätt och rutiner. Samtidigt var det brådskande att rekrytera tre HR Business Partners för att säkerställa daglig support till driften.

Att rekrytera och integrera nya medarbetare under rådande omständigheter var utmanande. Dessa omfattande förändringar krävde inte bara kontinuerlig support till hela organisationen utan också navigering genom egen osäkerhet och komplexa utmaningar. Det krävde särskilda insatser och förmåga att hantera flera krävande uppgifter samtidigt.

Snabb och flexibel support från Wise Consulting

För att möta utmaningarna vände sig Kronans Apotek till Wise Consulting. I samråd med Lotta Wretblad, kundansvarig för Kronans Apotek på Wise Consulting, insåg Sara Eklund snabbt behovet av att få in rätt kompetens för att avlasta hennes team och säkra den dagliga driften.

 

”Vi behövde snabbt få in rätt kompetens och Wise Consulting visade snabbhet och flexibilitet i att möta våra behov. De förstod direkt vår situation och kunde erbjuda kvalificerade konsulter på kort varsel, vilket var avgörande för oss i den här krävande övergångsperioden.” 
 
"Det som skiljde Wise Consulting från andra var deras förmåga att lyssna in vårt behov och på kort tid matcha oss med konsulter som hade rätt kompetens. De levererade kandidater som snabbt förstod våra utmaningar och kunde sätta sig in i våra processer och börja bidra effektivt."

Sara Eklund, Head of People Operations på Kronans Apotek

LinkedIn-bild_Sara Eklund-3

 

Snabb integration och leverans från dag ett

Inledningsvis anlitade Sara två erfarna HR-konsulter från Wise Consulting, Emma Berghult och Caroline Waernquist Ernst, som snabbt blev en del av teamet. Sara berättar att deras snabba integration och effektiva stöd var helt avgörande under denna period.

 
“Emma och Caroline bidrog från dag ett. De kunde snabbt sätta sig in i våra rutiner och började omedelbart leverera resultat, vilket var precis vad vi behövde under den inledande fasen av sammanslagningen.”
 
“Både Emma och Caroline visade en stor professionalism och ett starkt engagemang för uppgiften. De visade på förmåga att snabbt kliva in och arbeta självgående under en pressad tid, vilket gav oss som team möjlighet att tillsammans lägga upp planen för både de operativa och strategiska aspekterna av förändringsresan", fortsätter Sara.

 

HR-konsult med spetskompetens inom förändringsledning och HR-processer

Senare anslöt Maria Kober till teamet med ett fokus på rehabilitering, arbetsmiljö och ledarskap där hon stöttade driftens chefer i komplexa ärenden. Sara berättar att Marias insatser var avgörande för att effektivt hantera flera viktiga insatser inom verksamheten.


"Maria Kober kom in och gjorde en enorm skillnad från första dagen. Hon var snabb med att sätta sig in i arbetet och förstod vårt behov. Därav kunde hon direkt börja bidra genom sitt nära stöd gentemot våra chefer i organisationen.”

 
"Marias kompetens har varit ovärderlig för oss. Vi hade flera komplexa ärenden som behövde hanteras, och hennes expertis och erfarenhet säkerställde att vi kunde navigera dessa med närvaro, noggrannhet och omsorg", fortsätter Sara.
 
Sara förklarar vidare att ”hennes arbete har frigjort tid för övriga HR Business Partners att även kunna arbeta med viktiga strategiska initiativ”. 
 
Sara betonar även Marias engagemang och stöd, "det som stod ut med Marias arbete var hennes engagemang och förmåga att erbjuda ett tryggt stöd för chefer i svåra situationer. Hon visade på förståelse för både de anställdas och organisationens behov, vilket gjorde henne till en oumbärlig del av vårt team under denna period".

Ett framgångsrikt samarbete i en utmanande tid

Tillsammans skapade Emma, Caroline och Maria en stabil grund för teamet under intensiv förändring. Sara berättar att deras insatser har varit avgörande för att HR Operations på Kronans Apotek fortsatt att fungera effektivt trots stora förändringar.

 
Sara säger att "det märks att det finns en 'wise-själ', vilket är något som jag tycker genomsyrar ert företag, där era konsulter förmedlar en stark stolthet och professionalism i sitt arbete. De visar en genuin vilja att förstå och möta kundens behov, vilket skapar trygghet och nöjdhet hos mig som kund”.

 

Vad blev resultatet?

Genom samarbetet med Wise Consulting har HR Operations på Kronans Apotek lyckats navigera genom sammanslagningens utmaningar på ett bra sätt: 

  • Snabb integration: HR-konsulterna blev snabbt en del av teamet, vilket möjliggjorde fokus på både operativa och strategiska förändringar.
  • Kontinuitet: Trots många nya i teamet kunde HR-teamet fortsätta att stödja verksamheten utan avbrott under den kritiska perioden.
  • Förbättrad arbetsmiljö: Konsulternas insatser förbättrade teamets arbetsmiljö och stöttade i förändringsarbetet.
  • Strategiskt fokus: Med operativ avlastning från konsulterna kunde HR-teamet fokusera på långsiktig strategisk planering och utveckla nya processer för framtida tillväxt.

Ett partnerskap för framtiden

"Sedan första kontakt har jag känt högt förtroende för ert företag tack vare den snabba, professionella och omtänksamma dialogen. Lotta är alltid närvarande och tillmötesgående, och jag uppskattar våra löpande avstämningsmöten som jag vet även följs upp från ert håll med en avstämning mellan er och konsulten. Det är tydligt att ni bryr er om era kunder och deras behov. Ert bemötande är både proffsigt och mänskligt, vilket gör hela skillnaden för mig" avslutar Sara Eklund.

Intervjuad av Sandra Berglin, Digital Marketing Specialist på Wise Consulting

Kontakta oss så berättar vi mer