Bli chef? Så är det att vara chef och ledare

12 oktober 2023

Att ta steget till att bli chef och ledare är en fantastisk möjlighet till att utveckla sig själv i sin yrkesroll. Samtidigt ett tillfälle att påverka både medarbetare, kollegor och verksamhet i en ny riktning. Emellertid medföljer en ny befattning även nya utmaningar och förändringar. Med rätt inställning kan dessa utmaningar förvandlas till möjligheter till lärande och personlig utveckling. Med den här texten vill vi ge dig en större inblick i vad det innebär att vara chef samt hur du kan förbereda dig och fortsätta utvecklas i rollen.

Hur blir man chef?

Att bli chef är ofta ett naturligt steg för den som strävar efter karriärutveckling. Det kan dock innebära en övergång som innebär ett skifte i hur du tillämpar din kunskap och oftast behöver du utveckla helt nya förmågor och kompetenser. Detta kräver både självinsikt och en vilja att ständigt utvecklas. Det är viktigt att själv reflektera över varför du strävar efter att bli chef. Att förstå dina egna motivationsfaktorer och drivkrafter är en viktig del av processen.

Hur är det att vara chef

Nya arbetsuppgifter och större ansvar

Som chef utökas ditt ansvar från individuella uppgifter till att nu inkludera hela teamet. Din roll sträcker sig från att navigera företagets vision och strategi till att främja individuell tillväxt inom gruppen. Chefens förmåga att leda och detta har direkt inverkan på medarbetares välbefinnande och motivation, vilket utgör en central och utmanande del av chefskapet.

De tre främsta områdena som tillkommer när du går från att vara medarbetare till att vara chef:

  1. Att leda och delegera arbete till ditt team och dina medarbetare.
  2. Att möjliggöra, stödja och coacha dina medarbetare så att de kan utföra sitt arbete
  3. Att skapa nätverk och vårda relationer med kollegor, chefer och framför allt dina medarbetare.

Utmaningen med att bli chef över kollegor

Att ta rollen som chef över tidigare kollegor kan upplevas som en tuff utmaning. Det innebär en ny nivå av professionalism och hantera relationer på ett annorlunda sätt. Om det uppstår konflikter eller oenigheter inom teamet kan det vara speciellt utmanande att hantera dem så att både arbetsrelationer och produktivitet bevaras. Därför är det av yttersta vikt att bygga och vårda starka relationer med alla medarbetare och hela gruppen. Som chef och ledare är det din uppgift att både leda individer och styra verksamheten och gruppen mot rätt mål.

Att etablera och bibehålla förtroendet som chef kan vara utmanade, särskilt om det finns oro för att du kanske favoriserar tidigare kollegor eller saknar objektivitet. För att navigera dessa utmaningar behövs tydlig kommunikation, öppenhet och förmåga att hantera förändringar. Hur du jobbar för att skapa hög tillit eller psykologisk trygghet kan vara helt avgörande för hur ni som grupp presterar tillsammans.


Läs även: Psykologisk säkerhet

Chefsyrkets olika sidor

Att vara chef innebär att balansera flera olika roller – från att vara en inspiratör och mentor till att hantera praktiska uppgifter såsom budgetering, arbetsmiljöansvar​​ och personalärenden. Det handlar om att ständigt utveckla färdigheter inom ledarskap, kommunikation och beslutsfattande. Det handlar också om att förstå vikten av att stötta och främja andras utveckling, skapa en positiv arbetsmiljö och vara redo att tackla utmaningar med mod och uthållighet.

Allteftersom gruppen utvecklas krävs även att ditt ledarskap anpassas efter gruppens behov av olika ledarstilar. Ju mer utvecklad gruppen är, desto mer behöver din roll vara strategisk och coachande. Att skapa framgång tillsammans involverar både omtanke och tydlighet. Saknas tydlighet finns risken att medarbetare famlar och ibland hamnar fel. Då behövs samtal för att komma tillbaka på rätt spår, vilket kan vara utmanande om man inte är van vid det. Att i stället säkerställa riktningen tidigt och regelbundet främjar vanligtvis kontinuitet och minskar risken för misstag.

Lär dig att bli en bra ledare

En bra ledare kännetecknas av förmågan att anpassa sin ledarstil till olika situationer, uppvisa empati och att kunna motivera sitt team​​. Det sägs att ”En ledare uppstår när det finns någon som följer”. För att vinna följare måste du reflektera över varför någon skulle vilja följa just dig. Eftersom olika medarbetare har olika sätt att se på sin chef, är det bra att bygga relationer med var och en individuellt. .

Att testa olika ledarroller ger dig möjlighet att anpassa din ledarstil till olika situationer och grupper. Du kommer att märka att en enskild ledarstil inte passar alla situationer. I vissa situationer kan det vara effektivt att vara tydlig och fatta snabba beslut, medan i andra kan det vara bättre att vara mer deltagande och inkludera teamet i beslutsprocessen. Genom att experimentera med olika roller och stilar lär du dig att identifiera vilken ledarstil som passar bäst för varje specifik situation.

 

Läs även: Bra ledarskap - så blir du en bättre chef & ledare

Tips för dig som vill bli chef och ledare

Kartlägg och utveckla din kompetens

Självledarskap och kontinuerlig självutveckling är nyckeln till framgång som chef. Identifiera dina styrkor och områden där du kan förbättras, och arbeta aktivt med att utveckla dem. Ni kanske använder medarbetarundersökningar eller andra mätverktyg som kan ge värdefulla insikter om ditt ledarskap.

Ett effektivt tillvägagångssätt är att jobba med feedback. Börja med att ge andra konstruktiv feedback till andra för att skapa en miljö där de känner sig trygga att ge feedback tillbaka till dig. För att ytterligare främja öppenheten kan du aktivt be om feedback för hur du uppfattas i olika situationer. Förklara att du strävar efter att utvecklas, då brukar fler vara villiga att ställa upp.

Bli bra på att leda och delegera

Att lyckas som chef och ledare handlar om många faktorer, men slutändan handlar det om att motivera medarbetare och teamet till att utföra uppgifter på ett sätt som genererar önskade resultat. Då kräver förmågan att effektivt leda och delegera arbetsuppgifter. Hur detta ser ut varierar såklart på vilken typ av verksamhet du bedriver. Enligt AFS:en 2015:4, specifikt i §10, Organisatorisk och social arbetsmiljö, finns detaljer kring de områden du som arbetsgivare behöver tydliggöra för dina medarbetare.

Läs även: Dålig arbetsmiljö: Risker, orsaker och lösningar

Värdet av ett kontaktnät

Ett starkt professionellt nätverk är en ovärderlig resurs för en chef. Det ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, få råd och stöd samt att det öppnar upp för nya potentiella vägar och möjligheter​​. Att ha en mentor kan dessutom ge dig rätt verktyg och förutsättningar för att utvecklas i chefsrollen.

Ett välutvecklat professionellt nätverk utgör en ovärderlig tillgång för en chef. Det erbjuder möjligheter att utbyta erfarenheter, erhålla råd och stöd samt öppnar upp för nya potentiella vägar och möjligheter. Att ha en mentor kan dessutom ge dig rätt verktyg och förutsättningar för att utvecklas i din roll som chef."

Behov av extra utvecklingsinsatser

Även om utvecklingsarbete är en kontinuerlig process finns det finns specifika situationer då extra insatser kan behövas. Några av dessa tillfällen är:

  • När kommunikationen brister och budskapet inte når fram på ett inspirerande sätt
  • När medarbetare arbetar i silos och kraften av att arbeta effektivt som ett team inte nyttjas
  • När tiden inte räcker till för sig själv, sina medarbetare eller för teamet vilket leder till missade mål eller dålig arbetsmiljö

Utveckla ledarskapet med våra coaching- och ledarutvecklingsprogram

Att förbättra sina ledarskapsförmågor är en kontinuerlig process. Att inneha en ledande roll handlar inte enbart om styrning, utan även om att skapa möjligheter för medarbetarna att växa och förbättra samarbetet över tid. Reflektera över vilka förutsättningar som behövs för att framgångsrikt leda både dig själv, ditt team och din organisation.

På Wise Consulting har vi ledarutvecklare, coacher och konsulter för att stötta dig i dina utmaningar. Vi erbjuder coachingprogram både för chefer och medarbetare samt team- och ledarutvecklingsprogram. Vi skräddarsyr och anpassar uppläggen utifrån era behov och uppsatta mål. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation. 

Att bli chef är en spännande och utmanande resa. Genom rätt attityd och en öppenhet för att lära och utvecklas kan du göra en betydande positiv skillnad både för dig själv och ditt team. Njut av resan och se till att vara väl förberedd!

Carolina Granström, Olof Envall och Ulrica Thero, HR-konsulter på Wise ConsultingPrenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!