Bra ledarskap - så blir du en bättre chef & ledare

Genom att utveckla ditt ledarskap förbättrar du förutsättningarna både för dig själv, ditt team och för hela verksamheten. Ingen föds till ledare men med självinsikt, reflektion, och vilja kommer du utvecklas i rollen. Här har vi samlat vilka egenskaper, förmågor och kommunikationstekniker som behövs för att inspirera och stärka ditt team, främja samarbete och leda i förändring.


Alla kan bli en bättre ledare 

Vi kan alla utvecklas och bli en bättre ledare utifrån de olika förutsättningar och kompetenser vi har. Det krävs dock mer än att genomgå en ledarskapskurs. På en kurs lär du dig grunderna och teorin, därefter ska du översätta detta i praktiken och träna. Här krävs det självinsikt, reflektion och en stor portion genuin vilja för att våga se sig själv och att vilja jobba med sina förmågor och beteenden. Vill du det så har du stora förutsättningar för att bli en bättre ledare.

Varför är ett bra ledarskap så viktigt? 

Ledarskap handlar om att förstå medarbetaren för att stötta hen i sin utveckling på bästa sätt för att nå målen. Men kom ihåg, det är inte en envägskommunikation, medarbetaren vet bäst själv hur hen behöver bli ledd. Var nyfiken! 

Bra ledarskap bygger grunden för fungerande samarbeten och för en god arbetsmiljö och hälsa. Tydlighet kring förväntan ger en engagerad arbetsplats, lyfter och stärker relationer och får människor att samverka mer effektivt. Med en bra ledare skapar vi dessa förutsättningar och bygger team så att alla individer i teamet fokuserar på rätt saker.

9 bra ledaregenskaper för chefer och ledare 

1. Var kreativ och skapa inspiration

Att leda gör vi hela tiden. Var nyfiken och träna dig på att aktivt lyssna i mötet med medarbetaren, tro på att din medarbetare har svaret – hjälp hen att hitta det. Det kräver även tydlig målformulering. Att skapa kreativa och effektiva möten där alla känner engagemang kräver förberedelse. Din uppgift är att sätta agenda, syfte och mål, föra processen framåt och vara lyssnande och positiv så att alla vågar komma till tals. Du ska påverka utan att delta och fokusera på att inspirera och tro på gruppens förmåga. Workshoppa gärna på kreativa sätt för att komma i mål. 

2. Ha en positiv attityd och skapa en lättsam stämning

Stämningar och humör smittar. Om du kan utveckla en positiv attityd och göra varje dag på jobbet till en bra dag så kommer du att skapa en lättsam och trygg stämning. Det handlar om att se det positiva i olika situationer, kommunicera på ett positivt sätt och fokusera på möjligheterna. Det handlar inte om att negligera svårigheter, konflikter och risker, de behöver naturligtvis tas på allvar, men du når mer framgång om du kommunicerar med en positiv attityd. 

3. Ha förmåga att kunna vila i dig själv

Lär känna dig själv och dina förmågor, egenskaper och vilka beteenden som är kopplade till dessa. Det är grunden för att skapa ett bra ledarskap. Ofta behöver en ledare träna sin förmåga att kunna vila i sig själv. Den tryggheten skapar du genom att lära känna dina styrkor och dina utvecklingsbara förmågor i ledarrollen. Reflektera ofta och ställ dig frågor som: Hur verkställer jag på ett varmt och empatiskt sätt? Tar jag beslut i samverkan med mitt team? Är jag bestämd med mina egna behov samtidigt som jag hjälper lagom mycket? Är jag en ledare som lyssnar? Ser jag vad mina medarbetare presterar? Bjuder jag in till ifrågasättande? Osv. 

 4. Var öppen och transparent

Var öppen och transparent med den information du har, förenkla och se till att alla är informerade. Informera och kommunicera hellre för mycket än för lite. Bjud på dig själv, var personlig men inte privat. Avsätt tid för att kontinuerligt ge konstruktiv och konkret feedback till ditt team. Feedback är ett verktyg för fortsatt lärande, det skapar engagemang och är viktigt för att förbli i linje med mål och strategier. Ge förstärkande (positiv) feedback inför hela gruppen och korrigerande feedback privat. Var modig nog att be om feedback själv för att skapa mer självinsikt, initiera gärna anonym feedback till dig själv.  

5. Ha en god kommunikativ förmåga

Kommunikationen är A och O. Kommunicera tydligt och på rätt sätt. Var tydlig med mål och visioner och uttryck dig på ett sätt som förenar gruppen. Var diplomatisk och kom ihåg den positiva attityden som smittar och är lösningsorienterad. Se till att alla vet sin del i det övergripande målet. När det är möjligt, främja kommunikation ansikte mot ansikte och lyssna aktivt. Undvik att prata negativt om andra delar av organisationen. Upprepa dina huvudbudskap flera gånger i olika kanaler för bästa effekt.

6. Uppmärksamma prestation  

Att ge erkännande av prestationer och uppmärksamma den som faktiskt har gjort arbetet är ett utmärkt sätt att motivera. Att känna sig uppskattad och regelbundet få erkännande för sina prestationer gör att människor får en större tilltro till sig själva och sin förmåga och därmed presterar bättre. Kom ihåg att erkännandet av prestationen blir personlig, lär känna dina medarbetare så du kan ge uppmärksamheten på rätt sätt till varje individ. 

7. Arbeta med både långsiktiga och kortsiktiga mål

Skapa delmål för att nå huvudmålet. Det långsiktiga målet visar inriktning och syfte. Är detta mål tydligt hjälper det till med motivationen och viljan att lyckas. Men även om det långsiktiga målet är engagerande, så kan det lätt kännas överväldigande och onåbart. Skapa därför rimliga kortsiktiga delmål som är tidsbundna och som skapar engagemang, både på team- och individnivå. Definiera tydligt och mät framstegen. Glöm inte att fira när ni når delmålen.  

8. Förstå medarbetarnas styrkor och svagheter

Se till att rätt person är på rätt plats vid varje given arbetsuppgift eller uppdrag. Det är inte så enkelt om du inte känner till dina medarbetares styrkor och svagheter. Lär känna varandra. Identifiera egenskaper och föredragna beteenden hos varandra. Någon kanske har självklara projektledaregenskaper medan någon annan har en naturlig skrivförmåga. Någon är snabb, en annan vill reflektera länge. En person är en fena på Excel medan en annan gärna står på scen och håller föredrag. Känner du till dina medarbetares styrkor och svagheter kan du delegera uppgifter så att både medarbetare blir mer engagerade och uppgiften löses på ett effektivare sätt.

9. Skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö 

Idag pratar man ofta om psykologisk trygghet. Det betyder att alla medarbetare i teamet känner en trygghet i att inte vara perfekta och de vågar uttrycka sig även när saker går fel. För dig som ledare är det viktigt att vara en förebild. Visa dig sårbar, berätta om dina misstag och ta emot feedback. Slå inte ned på den som vågar lyfta saker – uppmuntra de som vågar. Reflektera tillsammans i teamet och lär er av varandra. Goda relationer är a och o, lär känna varandra så blir det enklare att lyfta och lösa utmaningar.  

Hur utvecklar jag mina ledaregenskaper?

Be om feedback – det är modigt! Att be om feedback kan många tycka är obehagligt, men var modig och var nyfiken, det kommer att utveckla dig. Sätt en handlingsplan för dina egna förmågor och beteenden som du vill förändra och träna konkret på dessa – många gånger. I början kan det kännas bakvänt men ju fler gånger du tränar desto lättare och mer naturligt blir det för dig.  

Till exempel: om du behöver träna på att involvera vid beslut så kan du varje gång ett beslut ska fattas lista vilka personer som är relaterade till beslutet, förklara bakgrund och fråga efter deras uppfattningar, sätt din uppfattning åt sidan, lyssna och bekräfta.

Anställ människor som gör dig bättre. Man kan inte vara bra på allt så se till att du har människor omkring dig som kompletterar dig. Bra chefer är prestigelösa och låter medarbetarna skina. De gör ett bättre jobb om de får skina och därmed blir du en bättre chef och kan i din tur leverera ett bättre resultat. Du utvecklas dessutom av dina kompetenta medarbetares kunskaper och feedback. 

Att leda i förändring - 6 råd

Att leda i förändring kräver kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Du behöver kunna vägleda och styra förändringar genom olika faser och hantera olika tekniker för att kommunicera och driva förändringen mot uppsatta mål. Det är komplext men här kommer några råd på vägen:  

  1. Kommunicera, kommunicera och kommunicera. På olika sätt i olika kanaler och löpande. Gör en kommunikationsplan och håll dig till den. Dela inte med dig av dina egna eventuella orostankar – det kan skapa ovilja till förändring i organisationen. Det varierar hur snabbt människor tar till sig det kommunicerade. Ha tålamod.
  2. Berätta om syftet med förändringen och utgå från mottagaren, ”what´s in it for me?”. För att skapa ännu bättre förståelse berätta också vad som händer om ni inte genomför förändringen.
  3. Involvera genom att skicka ut enkäter, hitta ambassadörer och bjud in till workshops. Kom ihåg att kommunicera hur du tar hand om de bidrag du får in genom involveringen.
  4. Berätta hur förändringen kommer att påverka och se till att alla förstår och kan använda sig av förändringen. Utbilda och informera.
  5. Gör en ordentlig projektplan och sätt delmål. Fira delmålen som ett sätt att kommunicera och skapa engagemang och nyfikenhet.
  6. Kom återigen ihåg att tillstånd smittar. Tro på det du kommunicerar. 

Fundera på hur du vill bli ihågkommen som ledare. Vad vill du att dina medarbetare ska säga om dig när era vägar har skiljts åt i arbetslivet? Det kan bli din ledstjärna. 

Vill du utveckla ditt ledarskap? Eller står din organisation inför en förändring och behöver stöttning i processen? Hör gärna av dig till oss! Våra seniora konsulter inom HR och ledarskap har lång erfarenhet inom både förändringsledning och ledarskapsutveckling.

Åsa Alvarö, HR-konsult Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!