Wise Consulting dubblerar sin styrka i Göteborg
– behovet av HR-kompetens större än någonsin

Wise Consulting tar steg för att möta den ökade efterfrågan på HR-kompetens i Göteborg genom att fördubbla sin styrka. Claes Berggren, Quality & Growth Manager Wise Consulting Göteborg,  och
Fredrik Färm, Head of People & Culture, tillika vice vd, Wise Consulting, delar sina insikter om expansionen, den växande efterfrågan på HR som nyckelroll för att stärka företags förändringsförmåga.


 

I den utmanande och oförutsägbara värld vi befinner oss i ställs nya krav på företags förändringsförmåga. Teknologiska framsteg, skiftande marknadstrender och globala händelser påverkar kontinuerligt affärslandskapet. Bolag som framgångsrikt kan hantera och omfamna förändringar positionerar sig för att möta utmaningar och tar tillvara nya möjligheter. Att regelbundet utvärdera och stärka förändringsförmågan blir därför en nödvändighet för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och relevans på marknaden.

Wise Consulting, Nordens ledande konsultföretag inom HR, märker att efterfrågan på kompetens inom HR är stor och dubblerar nu sin styrka i Göteborg. Många kunder återkommer och sedan 2011, då verksamheten startade, har man flera pågående, långsiktiga förtroendefulla samarbeten. Med god lokalkännedom har Wise Consulting stor inblick och förståelse för de utmaningar som företag i Göteborgsregionen står inför.

 - Vi ser en ökad förståelse hos våra kunder för behovet att stärka anpassningsförmåga och skapa medarbetarbeteenden som bidrar till lönsamhet och fortsatt konkurrenskraft, säger Claes Berggren. Med ökad förståelse kommer också en ökad efterfrågan på våra konsulters kompetens. Företag behöver hjälp med organisationsutveckling, kulturförflyttningar och beteendeförändringar för att skapa rätt förutsättningar för framgång.

- HR spelar en avgörande roll i att forma och stärka företags förändringsförmåga, säger Fredrik Färm.  Alla våra uppdrag är unika och med alla våra konsulters samlade erfarenhet och olika specialistkompetenser har vi en enorm kraft i vår kollektiva kompetens, som vi naturligtvis delar med våra kunder. Det skapar en bra utgångspunkt för att utmana och skapa önskad effekt på ett tryggt sätt!

 - Våra HR-konsulter står i frontlinjen för att skapa en företagsgemensam förståelse och kartläggning av de utmaningar man står inför, samtidigt som man säkerställer att företaget har rätt förutsättningar för att lyckas, säger Claes Berggren.
Våra konsulter agerar ofta som bryggan mellan ledning och medarbetare och blir nyckelaktörer i att bygga och stärka en kultur som främjar lönsamhet. Med erfarenhet kommer en trygghet som gör att de vågar utmana befintliga strukturer, vilket är ett måste för att lyckas.

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det inte bara viktigt för företag att reagera på förändringar, utan det krävs en proaktiv strategi för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft, säger Fredrik Färm.

Inför satsningen i Göteborg planerar Wise Consulting att växa genom att dubblera sin nuvarande styrka. Den ökade efterfrågan på tjänster, främst inom förändringshantering, HR och organisationsutveckling, motiverar satsningen.
En nyckelspelare och pålitlig partner för företag i skapandet av ett mänskligare arbetsliv!

 

Vill du veta mer? Kontakta oss här för att ta reda på hur vi kan hjälpa just dig och din organisation.

 

Intervjuad av Nina Knutson, Head of Growth Marketing & Attraction

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!