Vad är HR och varför bör du jobba med det?

16 February 2021

HR är en förkortning av personalavdelningen som kallas Human Resources. Ibland även kallat HRM som betyder Human Resources Management. Detta är ett uttryck som idag är vedertaget och som ersatt de tidigare begreppet personalavdelning inom företag och organisationer. Allt eftersom tiden har gått har ansvarsområdena utvecklats. Human Resources är ett samlingsbegrepp för vad som också kan kallas personalfrågor. HR har hand om allt från rekrytering, organisationsutveckling, arbetsmiljö till pension.

Varför är HR viktigt?

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och i dagens allt hårdare konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus.

Human Resources använder sig av flera strategier för att ta tillvara på de mänskliga resurserna inom en organisation; resultatet blir en effektiv arbetsplats med bättre resultat. En av de viktigaste uppgifterna för en HR att se till att alla medarbetare trivs på arbetsplatsen, att de utvecklas och bidrar på rätt sätt samt att alla jobbar mot gemensamma mål. Det finns dock en del frågetecken om vad HR egentligen gör.

Genom att utveckla och skapa den bästa arbetsplatsen och titta på företagets övergripande vision istället för bara de regler och uppgifter som utgör det dagliga arbetet kan organisationen fokusera på förändring och tillväxt.

I och med att organisationer blir alltmer medvetna om behovet av att locka till sig och behålla de bästa personerna, i kombination med de något komplexa egenskaperna hos arbetstagarskydd och anställningsrätt, söker arbetsgivare ständigt kompetenta tillskott till sitt HR-team.

Arbetsuppgifter inom HR

HR-funktionen huvuduppgifter är att ansvara och driva verksamheten framåt genom strategiska HR-frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.  HR har alltså en mycket strategisk roll med att kunna säkra tillgången på den nyckelkompetens som krävs för att företag och organisationer ska kunna nå sina mål. Detta kan alltså innebär att attrahera, utveckla, engagera och utveckla kompetenta medarbetare. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom dem.

Olika titlar inom HR

Beroende på hur stort ett företag är och hur många anställda det finns inom organisationen, kan ett HR team vara uppbyggda på olika sätt. Ett stort företag kan ha flera personer med olika ansvarsområden.

HR-ansvarig, HR-chef eller HR Manager

Det här är strategisk roll där du arbetar med organisationens övergripande affärsbehov. Fokus ligger på alla frågor som rör medarbetarna på arbetsplatsen.

HR Business Partner, HR-partner

HR-partner har du som uppdrag att implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten. En HR Business Partner brukar per definition sitta med i ledningsgruppen  och arbetar med att ta ut riktningen, att fatta strategiska beslut och främja affären med humankapitalet som grund.

HR-specialist

En roll som fungerar som ett stöd för organisationens arbetsgivarfrågor.

HR-generalist

HR-generalist arbetar ofta med sake, som exempelvis arbetsrätt, kompetensutveckling, organisationsutveckling och rekrytering.

HR Administratör eller HR Assistent

Ofta är detta en ingångsposition inom HR. En person som arbetar inom dessa roller är ofta den första kontaktpunkten för alla HR-relaterade frågor. Som HR- administratör hanterar  man bland annat diverse administrativa uppgifter, utredningar av personalbehovet i organisationen/företaget, rekrytering, planering och utförande av anställningsintervjuer, kompetensutveckling och mycket mer.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!