HR-generalist

Human Resources är ett område som rymmer många yrkesroller och ansvarsområden. En av de bredaste och vanligaste rollerna inom HR är HR-generalisten. Men vad gör en HR-generalist egentligen? Vilka arbetsuppgifter fyller de dagarna med och vilka kompetenser är avgörande för att lyckas i rollen? 


I den här yrkesguiden går vi igenom rollen, vilken utbildning som krävs, hur löneläget ser ut och mycket mer. Vi går också igenom vad ditt företag behöver tänka på när ni behöver ta in en HR-generalist till din verksamhet. 

Vad gör en HR-generalist?

Som titeln antyder har HR-generalisten ofta en bred roll i organisationen och kan hantera alla uppgifter som hör till HR-området. Exakt hur det ser ut beror på hur stor organisationen är och hur många medarbetare det finns som arbetar med HR. 

En av de vanligaste arbetsuppgifterna är att agera som någon form av chefsstöd. Det kan handla om att stötta chefer med att hantera frågor kring rekrytering och anställning, kollektivavtal och löner. Om ett företag till exempel funderar på vad regelverket säger om att anställa en tidigare konsult är det till HR-generalisten man ofta vänder sig. 

Rekrytering och onboarding är två andra uppgifter som HR-generalisten är involverad i. HR-funktionen är ofta delaktig i att utforma rutiner för hela processen kring att anlita nya medarbetare. Från de första urvalen till intervjuer, introduktion och internutbildning. HR-generalisten hanterar dessutom andra frågor som rör bland annat arbetsrätt, medarbetarhälsa, sjukskrivningar och rehabilitering. 

Hur rollen ser ut kan skilja sig åt beroende på företag och HR-avdelning. Titeln kan användas synonymt med andra titlar och innebära en liknande roll som exempelvis HR-specialisten eller en HR Business Partner. I vissa verksamheter arbetar HR-generalisten enbart operativt och i andra verksamheter kan rollen innebära en mer strategisk funktion. 

Vill du kontakta oss?

Har du behov av att anlita en HR-generalist? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Hyra/Rekrytera/Interim HR-generalist 

Att hitta rätt person för rollen som HR-generalist kan vara en prövning. Denna roll kräver en omfattande förståelse för HR områdets många aspekter, och en kombination av både bredd och specialkunskap. 

Vi på Wise Consulting har lång erfarenhet av att bistå företag med den expertis de söker. Genom tiderna har vi matchat företag med HR-generalister för en mängd olika positioner. 

Om du snabbt behöver en interim HR-generalist, har vi ett omfattande nätverk av kompetenta konsulter. Kontakta oss, så ser vi till att du snabbt får den hjälp du behöver. 

Jobba som HR-generalist 

Som HR-generalist kan du räkna med ett varierat arbete där du förväntas kunna ta ett stort eget ansvar och själv göra bedömningar, ta beslut och ge råd. I rollen kommer du arbeta nära och samarbeta med både chefer och medarbetare. Du behöver därför ha djup kunskap om HR-frågor och samtidigt vara serviceminded, social och socialt kompetent.  

Du behöver också vara beredd på att hantera tuffa situationer. Hr-generalisten representerar ofta företaget när det kommer till att hantera missnöje och klagomål från medarbetare.  

Ett konkret exempel kan vara när en medarbetare kommer med en personlig utmaning som påverkar deras arbete. En HR-generalist behöver kunna lyssna, förstå problemet, och sedan använda sin kunskap för att hitta en lösning som gynnar både medarbetaren och företaget. 

Anlita en HR-konsult

Vi erbjuder HR-kompetens inom olika projekt och interims-lösningar. Generalister, specialister, 
business partners, chefer och direktörer. 

Mer info om yrket

Vanliga arbetsuppgifter för en HR-generalist 

  • Rekrytering och urval: Hantera hela rekryteringsprocessen, från att skapa och publicera jobbannonser till att genomföra intervjuer och välja rätt kandidat. 
  • Introduktion av nya medarbetare: Se till att nyanställda får en bra start genom att organisera och genomföra introduktionsprogram. 
  • Arbetsrättsliga frågor: Se till att företaget följer arbetslagstiftningen och hantera arbetsrättsliga frågor som kan uppstå. 
  • Konflikthantering: Hantera och medla i konflikter mellan medarbetare eller mellan medarbetare och ledning. 

Specialiseringar / Fördjupningar 

En skicklig HR-generalist bör vara kompetent inom allt som rör HR då rollen är både bred och varierande. Utifrån rollen finns det goda möjligheter att fördjupa sig i ett eller flera specialistområden. Vissa bolag har behov av spetskompetens inom arbetsrätt eller rekryteringsstrategier medan andra prioriterar chefsstöd, coaching och HR tech. 

Man kan också välja att bredda sin kompetens inom exempelvis företagsekonomi och affärsutveckling. Kompetens som kombinerar HR med djup förståelse för verksamheten och affärsområdet ökar möjligheten att ta en mer strategisk och senior roll i organisationen.  

Utbildning och framtidsutsikter 

För att arbeta som HR-generalist kan det ibland räcka med att du kompletterar tidigare arbetslivserfarenhet av relaterade uppgifter med kurs i exempelvis arbetsrätt. Men för att ha en stabil grund och stå på och kunna garantera en grundkompetens är det bra med någon form av examen.  

En HR-generalist har vanligtvis läst en utbildning inom personalvetenskap och arbetsrätt. De flesta större högskolor och universitet erbjuder både kandidatprogram och masters inom detta. Nuförtiden finns det även flera yrkeshögskolor som erbjuder undervisning och kurser inom HR. 

Framtidsutsikterna för HR generalister ser ljus ut. Fältet för personalhantering är komplex och det ställs höga krav på företag att ta hand om och vidareutveckla sina medarbetare. Hr-funktionen har en nyckelroll i detta, både när det kommer till att attrahera nya talanger samt behålla och utveckla befintliga medarbetare. 

Lön 

Som vi tidigare har varit inne på kan arbetsuppgifterna och nivån av ansvar för en HR-generalist skilja sig från verksamhet till verksamhet. Detta påverkar även lönen som kan variera beroende typ av sektor, bransch, tidigare erfarenhet samt hur rollen är utformad. 

I genomsnitt ligger lönen för en HR-generalist med något års erfarenhet på omkring 35 000 kronor i månaden. Med mer erfarenhet och möjlighet att ta på sig ett större ansvar kan lönen stiga till 40 000 till 45 000 kronor i månaden. 

Det som har störst påverkan på din lön är däremot, precis som i de flesta områden, typ av bransch, graden av ansvar, och din kompetens.  

Relaterade yrkesroller 

Det finns flera olika yrkesroller inom HR som påminner om HR-generalisten. Exempel på roller är bland annat HR-specialist, HR-konsult, och HR Business Partner. Det finns likheter i rollerna gällande krav på erfarenhet och bakgrund men kan innefatta andra arbetsuppgifter och andra ansvarsområden. 

Funderar du på en karriär inom HR, arbetar du redan i branschen och överväger att byta tjänst, eller behöver du en interim HR-generalist till ditt företag? Kontakta oss om du tror att vi kan vara till hjälp. Vi finns här för dig. 

Bli en del av oss

Våra kunder efterfrågar HR-kompetens och det värde vi skapar. Vi söker därför ständigt efter vassa konsulter som vill bli en del av Wise-familjen.