Skapa hållbar tillväxt med HRM och strategisk HR

Du har säkert hört begreppet HRM eller strategisk HR. Du kanske funderar på vad begreppet betyder och hur din organisation kan arbeta med det, för vem vill inte skapa en välmående organisation med bättre resultat? Med detta blogginlägg hoppas vi kunna ge en grundläggande förståelse för begreppet HRM och ge dig konkreta tips på hur din organisation kan arbeta med strategisk HR för att skapa en framgångsrik företagstillväxt. Men innan vi dyker ner i själva begreppet HRM så börjar vi med det grundläggande begreppet, HR.

HR (Human Resources) är kort och gott en förkortning på en personalavdelning. HR har hand om allt från rekrytering, organisationsutveckling och arbetsmiljö till pension, förmåner och arbetsrättsliga frågor. HR-funktionens huvudsakliga uppgift är att driva organisationen framåt genom att arbeta med områden som ledar- och medarbetarskap, organisation, och kompetensförsörjning.

Vad är HRM och hur skiljer det sig från HR?

På dagens arbetsmarknad är det fortsatt stort fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus. Om vi jämför begreppen HR och HRM, så är HRM (Human Resource Management) eller strategisk HR en bredare term som innefattar både operationellt och strategiskt arbete. Syftet med HRM är att säkerställa att organisationen har rätt medarbetare på rätt plats, med rätt kunskap och erfarenhet samt i rätt miljö som möjliggör att en medarbetare kan använda och utveckla förmågor.

Organisationer behöver arbeta både aktivt och strategiskt för att säkerställa den kritiska kompetensen, det vill säga den kompetens som organisationen behöver, för att stödja företagets strategi och på så sätt bidra till organisationens övergripande vision och mål. Med hjälp av HRM kan organisationer säkerställa en mer välmående, konkurrenskraftig och effektiv organisation med bättre resultat och organisatorisk tillväxt.

Så kan din organisation skapa framgång med HRM och strategisk HR

Att skapa framgång med hjälp av HRM innebär att ta en helhetssyn på verksamhetens medarbetare och deras roll i att uppnå företagets mål.

5 konkreta tips på hur du går tillväga

Förstå organisationens behov 

En grundläggande princip är att förstå organisationens behov. För att göra det behöver du identifiera vilka kompetenser och förmågor som krävs för att uppnå organisationens övergripande strategiska mål och sedan säkerställa att ni har tillgång till dessa resurser. 

Attrahera och behåll rätt talanger

Genom att utveckla och forma ditt varumärke (Employer Branding) kan du skapa en attraktiv företagskultur. Ett starkt arbetsgivarvarumärke gör det lättare att attrahera de bästa talangerna i just din bransch. Ett tips är att börja titta på om din organisation arbetar med EVP (Employer Value Proposition). EVPs syfte är att definiera vilka värden din organisation skapar både för medarbetare, kandidater och kunder. Ett annat tips är att skapa organisationens plan för att attrahera, behålla och utveckla medarbetarna i din organisation genom en People Strategy. Att arbeta med att attrahera och behålla rätt talanger bidrar ofta till ökad motivation och engagemang hos medarbetare, samtidigt som det stärker organisationens kompetens och kapacitet att uppnå en hållbar och framgångsrik företagstillväxt.

Utveckla ledarskapet

Fundera över vilken typ av ledarskap din organisation behöver. Kanske är det förbättrad kommunikation och mer transparens som skulle gynna er, eller är det ledarskap med fokus på delaktighet och engagemang som behövs. Genom att djupdyka i hur ni vill utveckla ledarskapet, ökar ni chanserna att uppnå era mål om hållbar tillväxt.

Använd data och analys

En del av ett framgångsrikt HRM-arbete är att basera beslut på fakta, snarare än gissningar och antaganden. Ett tips är att identifiera områden för förbättring genom att samla in och analysera data om din organisation och dina medarbetare. Till exempel kan data om personalomsättning och medarbetarengagemang användas för att belysa problemområden och ta fram strategier för att förbättra dessa eller för att förstärka och ge goda exempel av företagskulturen. Med hjälp av data och analyser kan organisationen även utvärdera effektiviteten av insatser och justera det strategiska HR-arbetet för att uppnå önskat resultat.  

Fokusera på samarbete 

Ett av de mest effektiva sätten för att öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön är att fokusera på samarbete. Skapa engagemang och motivation som i sin tur främjar samarbete för att uppnå gemensamma mål. Titta på hur din organisation kan skapa en öppen och transparent kommunikation mellan chefer och medarbetare, och mellan olika avdelningar och affärsområden. På möten, i workshops eller i olika forum kan medarbetare dela idéer, utbyta erfarenheter, kunskaper och lära av varandra. Fundera på hur samarbeten på din arbetsplats kan bidra till en kreativ och innovativ arbetsmiljö, vilket i sin tur kan leda till ökad effektivitet och bättre resultat inom organisationen.

Lycka till med ert HRM-arbete! Känns det svårt och behöver ni stöttning? Hör av dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!