Skapa engagemang genom People Strategy!

Organisationer navigerar på en av de mest utmanande arbetsmarknaderna i senare tid - att ha en bra och effektiv People Strategy är därför viktigare än någonsin. Men vad är egentligen en People Strategy, vilka är fördelarna och hur kommer du igång?

People Strategy är organisationens plan för att attrahera, behålla och utveckla medarbetarna i din organisation för att ni ska vara konkurrenskraftiga på marknaden. Men hur rustar vi våra medarbetare och ledare så vi tar oss mot organisationens mål samtidigt som bolagets strategier ändrats i takt med omvärldens utveckling? Vi har pratat med våra specialister inom området för att tydliggöra vad en People Strategy är för något och gå till botten med om det verkligen är ett så högt berg att bestiga som det ibland kan kännas. Maria Göthe, senior ledar- och organisationsutvecklare på Wise Consulting och Fredrik Färm, Head of People & Culture på Wise Consulting har hjälpt oss att reda i saken! 

Vad är People Strategy? 

Grundläggande kan man förklara People Strategy, eller personalstrategi, som en företagsplan för att attrahera, utveckla, behålla och allmänt inspirera din arbetskraft. För att expandera handlar det om hur du som arbetsgivare bäst kan stödja dina anställdas behov och professionella utveckling hela din medarbetares livscykel.

People Strategy är en del av den övergripande affärsstrategin och utgår från organisationens företagsmål, vision och mission. Den skapar konkreta HR-initiativ och system som gör om strategin till åtgärder. Med andra ord kan man säga att en People Strategy innebär att se längre fram, ni lyfter blicken från de dagliga HR-uppgifterna och planerar vart ni vill komma inom en viss tid. HRs delaktighet i bolagets övergripande strategiska planering är viktig. Det blir lättare att nå målet på lång sikt om HRs mål är tidigt förankrade hos styrelse och ledning.

Hur skiljer sig en People Strategy från HR-strategi?

Definitionen av en People Strategy kan tyckas likna en HR-strategi, men det finns en tydlig skillnad. Medan en HR-strategi är mer fokuserad på processer fokuserar People Strategy mer till organisationens kultur, styrfilosofi och synen på sina anställda. HR-strategier inkluderar processer för hur ni rekryterar, onboardar, utvärderar och kompetensutvecklar, etc. People Strategy beskriver istället sätt för att förbättra hur era anställda utför sina arbeten genom att utvärdera och vårda medarbetarnas förmåga, samt hantera relationen mellan de anställda och organisationen. Detta sätter skickliga människor i rätt position för att leverera vad som krävs för att uppnå affärsmålen.


"Krångla inte till det! Det ska inte vara en intern HR-produkt, utan den ska ägas av hela ledningen och bolagets chefer. Börja arbetet i bolagets ledningsgrupp och involvera sedan chefer, resten av HR-organisationen och medarbetare i arbetet. En bra People Strategy ska möjliggöra för alla chefer att äga people-frågorna. Det är HR-organisationens uppgift att skapa förutsättningar för det ägandeskapet. Strategin ska vara en riktning med långsiktiga fokusområden där vi skapar strategiska fördelar för att nå bolagets vision."

Maria Göthe, senior ledar- och organisationsutvecklare på Wise Consulting


Så kommer du igång med People Strategy! 

 • Kicka igång arbetet tillsammans med ledningsgruppen. Se tillsammans över bolagets affärsplan framåt, organisationens nuläge och faktorer i omvärlden som påverkar er. Vad är det ni vill uppnå? Vad är era viktigaste utmaningar? Säkerställ att ledningsgruppen har samsyn kring riktningen, ett gemensamt ägarskap skapar tydlighet i organisationen.  
   
 • Identifiera ett till fyra fokusområden där en utveckling skapar mest värde. Vad är rimligt i förhållande till era resurser, kanske mäktar ni endast med ett område som är det absolut viktigaste för organisationen? Lägg krutet där och våga prioritera. 
   
 • Skapa en berättelse kring utvecklingen som gör att organisationen och medarbetarna taggar till. Vad är ert Why? Alla behöver förstå vart ni ska och varför, och att komma dit kan bli utmanande men också motiverande.
   
 • Prata inte högtravande utan säg vad ni menar och prata verksamhetens språk, var relevant och direkt.
   
 • Mät mät mät - ta fram relevanta mätetal för era mål och fokusområden så att ni kan följa upp att ni är på rätt väg. Börja med den data ni redan har tillgång till via exempelvis medarbetarundersökningar, HR-system med mera.

Förändringar i omvärlden innebär justeringar i strategin

Nya insikter och förändringar i omvärlden gör att ni måste våga anpassa och justera strategin och era fokusområden. Samtidigt är det viktigt att ha tålamod, insikten att förändring tar tid behöver vi ha med oss.


"Det klassiska citatet “culture eats strategy for breakfast” klingar fortfarande sant, fast om kulturen i organisationen inte stödjer strategin kommer den inte att lyckas. För att kunna nå organisationens mål är strategin en viktig del men för att kunna förverkliga den behöver kulturen, beteenden och arbetsprocesser linjera och vara möjliggörare. Det måste därför vara en viktig del i ert arbete att förstå om det finns beteenden och engagemang som driver mot rätt mål."

Fredrik Färm, Head of People & Culture på Wise Consulting


Vilka är fördelarna med en People Strategy?

Nu när vi förklarat vad en People Strategy är och hur ni kommer igång, låt oss gå in på hur det faktiskt gynnar organisationen. Några av de stora fördelarna med en effektiv People Strategy är:

1. Ökar medarbetarengagemanget

People Strategy handlar om att investera i medarbetarna - att investera i deras lycka, medarbetarupplevelse och utveckling. När du investerar i ditt team och dina medarbetare blir de i sin tur mer engagerade i sitt arbete och därmed i organisationen. Engagerade medarbetare leder till en mängd positiva affärsresultat och därmed en avgörande faktor för företagets framgång.

2. Det är lättare att attrahera topptalanger...

När du investerar i en People Strategy bygger du upp ett rykte att vara en organisation som verkligen bryr sig om sina medarbetare. Genom att utveckla och forma sitt varumärke som arbetsgivare bygger du upp ett starkt arbetsgivarvarumärke, detta benämns vanligtvis som Employer Branding. Ett starkt arbetsgivarvarumärke gör det lättare att attrahera de bästa talangerna i din bransch.

3. ...och att behålla dem inom organisation

En bra People Strategy kan hjälpa att locka talanger, men den hjälper också till att behålla dem. När medarbetare känner att deras arbetsgivare verkligen investerar i dem och deras framgång, investerar de i sin tur mer i sin arbetsgivare. Eftersom de känner sig stöttade och har en positiv upplevelse på jobbet, är det mindre troligt att de vill lämna och leta efter ett nytt jobb. Detta leder till ökad behållning av anställda. Vilket i sin tur leder till bättre affärsresultat för organisationen. 

People Strategy – en riktning framåt 

Avslutningsvis, People Strategy handlar om vilka beteenden, kompetenser och förmågor hos människorna i en organisation som behöver utvecklas för att på bästa sätt stödja affären. Det är viktigt att samtidigt utgå från organisationens utmaningar, behov och affärsmål och genom strategin stödja den förflyttning som behöver ske. En People Strategy är inte bara en färdplan mot en vision, den ska vara en ständig påminnelse om den riktning vi tror kommer föda framgång. Med strategin som tydlig ledstjärna kan vi tillsammans sikta på det verkliga målet för att leverera långsiktigt värde. 

Lycka till med er People Strategy! Känns det svårt och vill du vara säker på att processen går rätt till? Hör av dig! 

Anna Lindholm, Johan Vesterlund, Caroline André & Anna Reuterswärd, HR-konsulter på Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!