En symfonisk ledningsgrupp på nya arenor

10 January 2020

Det är min egen målbild 2020 som ledare – ett delmål till de bolagsmål jag ansvarar för som vd. Något som inspirerar mig som ledare – tänk att få leda en symfonisk ledningsgrupp!

Många gånger har jag, som andra, använt metaforer från lagidrott för att dra paralleller till att omsätta strategisk plan till operativ verksamhet. Men idag är många av våra tidigare givna förutsättningar under omdaning, tex;

  • organisatoriska barriärer och hierarkier suddas ut och minskar i betydelse
  • makten över information har fördelats på fler och går korsvis samt okontrollerad
  • förändringstakten ökar

Det behövs en allt mer nyskapande ansats i ledarskapet. Spelplanen och spelreglerna är under förändring, spelet i sig och arenorna omformas.

Det mellanmänskliga och kulturella blir viktigare när strukturerna förändras.
Det mellanmänskliga skapar trygghet och kraft och blir det konstanta i allt det nya.

Låt mig beskriva vad jag i en fri tolkning menar med ett symfoniskt team.
Många av oss har förhoppningsvis någon gång varit en del av team som spelat samma stycke, i samma takt, som fyllt i för varandra vid behov, som hejat på någons solospel och också spelat med en röst tillsammans fast med olika stämmor – alla med samsyn om att effekten ska vara att publiken njuter av en fantastisk upplevelse där minnet är positivt och bestående.

Jag menar m a o ett team som genomför en harmonisk kombination av skickligt agerande, där delarna fogas samman till en begriplig helhet och mönster, som hela tiden är under utveckling (man får därför spela fel ibland så länge man inte spelar falskspel) och tillsammans skapas nya avsnitt där melodin ändå är återkommande.

I min symfoniska ledningsgrupp vill jag verka för att följande ska synas;

  1. Välvilja att spela tillsammans mot samma mål med egna trudelutter utifrån givet mandat; lekfullhet
  2. Våga att spela utan noter på nya arenor; mod och potential
  3. Förmåga att vara medskapare av det framtida; hitta det högrsyftet
  4. Förståelse för att det är kunden som avgör om vi är bra; kundfokuserat

Men det handlar inte enbart om att spela i rätt tonart, att sätta kulturen. Det behöver finnas en stödjande struktur. Björk & Corin, ”Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna”, menar att det behövs arenor för dialog och erfarenhetsutbyte mellan chefer för olika nivåer för att de ska kunna fungera som översättare och förmedla den operativa nivåns behov till högsta ledningen och å andra sidan prioritera bland besluten och se till att dessa genomförs inom verksamheten.

I mitt eget uppdrag som ledare ingår därför också att säkerställa att det finns relevanta arenor för våra ledare att spela på. Arenor där ledarna hjälps åt att få ihop den komplexa bilden och få samklang i framdriften.

Om du är nyfiken på att prata om ditt ledarskap, ett symfoniskt team eller ditt teams utveckling är du välkommen att kontakta oss på Wise Consulting.

Lisen Agnevik, vd på Wise Consulting. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!