Stärk ditt ledarskap genom våra

VD-utbildningar

Kraven på chefer och ledare blir allt mer komplexa. Ett komplext, oförutsägbart och snabbföränderligt arbetsliv utmanar och ställer helt nya krav dig som ledare.

Att ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, att arbeta med styrelsen och företagets alla intressenter, innebär höga krav på dig och ditt ledarskap och samarbetsförmåga. Dessa utmaningar kräver strategier och nya arbetssätt för att skapa största möjliga värde i verksamheten och för dess kunder.

Vinster med VD-utbildningar

Bra och konstruktivt ledarskap är nyckeln till en bra balans i arbetslivet och samtidigt gynnar den din verksamhet då du kommer att bli bättre på att hålla samman en grupp, vilket kommer att smitta av sig på dina affärer. Genom att satsa på ditt ledarskap kommer dessutom att ge dig bra meriter inför framtiden och ge en skjuts i din karriär.

Genom våra VD-utbildningar får du lära dig hur du arbetar med grupputveckling och konflikthantering samt kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Du får också lära dig om ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller.

Fokusområden för våra VD-utbildningar

Du har yttersta ansvaret för verksamheten. Håll dig nära kärnverksamheten, förstå hur organisationen jobbar, var vaksam på det som inte verkar fungera.

Mål och vision
Som VD är det din uppgift att kunna formulera och förmedla på ett konkret, engagerande och begripligt sätt vilken övergripande affärsstrategi företaget har. 

Resurser och medarbetare
Hur kan du balansera resurserna på rätt sätt. Dina två största och viktigaste tillgångar är dina medarbetare.

Skapa en stark företagskultur
Hur formar du en kultur med önskade attityder, värderingar, mål och beteenden?

Kommunikation och företagets intressenter
Hur kan du på bästa sätt kommunicera för att engagera dina olika målgrupper?

Ledningsgruppsutveckling

Framgångsrika ledningsgrupper har stor påverkan verksamhetens resultat och kultur. Det finns alltså ett stort värde i att säkerställa välfungerande arbete och processer i ledningsgruppen.

Nyfiken på oss och hur vi hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.