Kundcase | Sweco

22 January 2020

Tillsammans med Wise Consulting utvecklar vi Sweco inför framtiden

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av Swecos arbete är hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa erbjuder Sweco sina kunder rätt kompetens för varje sammanhang.

Lokal närvaro och global expertis har gjort att bolaget utvecklats till en stor internationell spelare, samtidigt som de behållit den lokala förankringen och kompetensen.

Jenny Palmgren arbetar idag på Sweco som gruppchef för HR Operations. Hennes team består idag av 12 personer och fokus ligger på  utveckling, ett ständigt prioriterat område inom Sweco. Våren 2019 sjösattes en ny HR-organisation för att enklare möta verksamhetens behov.

Vad ser ni för fokus för HR på Sweco just nu?

Sweco är topprankad som attraktiv arbetsgivare bland det medarbetarsegment vi vänder oss till: ingenjörer, arkitekter, miljövetare, it etc. Vi är en verksamhet med enorm kompetens. Våra medarbetare är förstås attraktiva för många andra verksamheter. Det innebär att vi varje dag behöver arbeta för att de ska välja att vara på Sweco. Tiden på Sweco ska minnas som den roligaste tiden i sitt arbetslivberättar Jenny.

HR har länge haft en central och självklar roll i Sweco. Vår fina tillväxt och ett samhälle i förändring ställer nya krav på oss arbetsgivare. Vi behöver aktivt arbeta med vår kompetensförsörjning, vi behöver tydliggöra och utveckla vårt erbjudande och vi behöver skapa goda upplevelser och verka för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Sweco är ett fantastiskt bolag med en affär som i sig självt attraherar – att skapa hållbara framtida samhällen och städer där människor trivs o mår bra, fortsätter Jenny.

Hur kommer Wise Consulting in i bilden?

Sweco har en decentraliserad organisation, det innebär att affärstöd, där HR ingår, är relativt slimmat. Wise Consulting har på olika sätt bidragit till vårt utvecklingsarbete, säger Jenny.

Exempel på konsultlösningar:

  • Interimsupplägg, då våra medarbetare går in i olika projekt, t ex vid förvärv
  • Arbetstoppar
  • Specialistkunskap
  • Särskilda insatser

Samarbetet med Wise Consulting skapar möjligheter för våra medarbetare att utvecklas. Jag kom själv till Sweco första gången som konsult från Wise Consulting, säger Jenny.

Hur fungerar samarbetet tycker du?

Vi har ett väldigt nära samarbete. Wise Consulting känner oss väl och de känner sina konsulter väl. Det gör att de är fantastiska i sitt matchningsarbete. Det händer att min kontaktperson på Wise Consulting utmanar mig i typ av profil eller timing för ett uppdrag. ”De har alltid rätt”, säger Jenny och skrattar. Jag upplever Wise Consulting som en trygg partner. Jag uppskattar att de bryr sig om att vi blir framgångsrika.

Vad ser du framåt?

Vi befinner oss i ett samhälle i förändring, där även vårt sätt att arbeta utvecklas i snabb takt. HR spelar en nyckelroll i det transformeringsarbetet. Det är en oerhört rolig tid att arbeta med HR.

Jenny Palmgren, Gruppchef HR Operations. 

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!