Kundcase | Stavdal

23 January 2020

Ett flexibelt upplägg med rätt HR-konsult på plats snabbt

Stavdal, ett av Sveriges ledande maskinuthyrningsföretag, har vuxit väldigt snabbt. I takt med denna utveckling uppstod för en tid sedan ett större behov av HR-kompetens. Stavdals VD Mikael Olsson behövde ta in extern kompetens för att möta behoven. Här berättar han om samarbetet och den effekt som han fått.

Varför valde du Wise Consulting som din partner?

Eftersom vi var osäkra på omfattningen av vårt behov av HR var det väldigt viktigt för oss att det fanns en flexibilitet i upplägget, vi ville ha möjlighet att växla upp och ner i tid och omfattning. Detta kunde vi få genom att anlita en expert från Wise Consulting. Vi kände också direkt att den konsult som presenterades, Claes Berggren, hade helt rätt kompetens, attityd och erfarenhet för oss.

Vad innebar uppdraget, hur kom ni fram till vad som behövde göras?

Vi började med att göra en så kallad HR-kartläggning där Claes gick igenom samtliga HR-områden för att se vad som saknades, vad som fanns och vad som behövde utvecklas. Superspännande! HR-kartläggningen gjordes utifrån hur väl vi stod rustade utifrån de de olika HR-processerna som omfattar Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Utveckla och Alumnify. När vi hade gjort detta arbete såg vi ganska att det fanns behov av expertkompetens på plats 2 dagar i veckan.

Vad har rent konkret tagits fram och utförts under tiden Claes varit på plats?

På kort tid genomfördes ett flertal olika HR-projekt, allt från framtagning av personalhandbok, tydligare lönepolicy, genomförande av medarbetarundersökning till chefsutbildningar. Dessutom har Claes också agerat strategisk bollplank till ledningsgruppen i olika HR- och personalrelaterade frågor. Det har varit så värdefullt. Vi har skapat en bra grund som borgar för fortsatt fint HR-arbete som kommer ge oss effekter på lång sikt. Vi är mycket nöjda med det arbete som Claes levereade, det har gett oss rätt skjuts framåt i vårt fortsatta arbete.

Mikael Olsson, VD Stavdal

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!