Kundcase | Prisjakt

5 May 2021

När Edit Eriksson på Prisjakt hörde av sig till oss på Wise Consulting var det med en minst sagt ovanlig önskan. Hon sa att hon behövde en snickare.

Nu är Prisjakts ”hus” i topptrim

Edit Eriksson förklarar sin metafor:

– Jag brukar likna vår organisation vid ett hus. Det har en fantastisk grund, men efter några år av eftersatt underhåll behövde det rustas upp. Dessutom hade bolaget vuxit snabbt – med andra ord hade vi blivit många fler som befolkade huset.

”Renoveringsbehoven” som fanns handlade till stor del om att bygga en stark stomme, med strategier och rutiner för grundläggande saker som rekrytering, onboarding och liknande.

– Vi gjorde alla de där sakerna, men inte med den kvalitet eller struktur som vi ville. I vår bransch är det hård konkurrens om kompetensen. Därför är employer branding extra viktigt för oss, fortsätter Edit.

Lång önskelista

Prisjakt behövde alltså någon som kunde peka på och sortera bland de där renoveringsbehoven, men som också hade drivet och kompetensen att faktiskt bygga upp det som behövdes.

– Dessutom lade jag in en extrabeställning om att snickaren skulle dela med sig av sin kompetens till de andra ”hantverkarna” i vårt team, säger Edit.

Det fanns alltså en hel del att jobba med, och Edit visste från början att hon ville göra det med agila arbetssätt.

– Mer än halva vårt bolag arbetade redan agilt – då ville vi förstås göra det även inom HR, säger hon.

Edits önskemål ledde henne direkt till Isabel Webrant, senior HR-konsult på Wise. Tillsammans inventerade de i Prisjakts hus och ringade in renoveringsbehoven utifrån tre perspektiv: Var bryter vi mot lagar och regler? Vad är affärskritiskt? Och var finns den lågt hängande frukten – alltså det som vi fixar lätt?

Inventeringen landade i en renoveringsplan. Överst hamnade affärskritiska bitar som rekryteringsstrategier och rutiner för onboarding, tillsammans med lagstadgade krav på arbetsmiljö.

Ny grund

Samtidigt som de satte i gång detta arbete startade de också sin resa mot agila arbetssätt. Edit och hennes gäng ville hitta ett sätt att skapa de nya processerna tillsammans med organisationen. Kunna testa nya idéer och grepp medan de höll på, utvärdera dem och välja nästa steg utifrån resultaten.

– Det krävde att vi som team lade alla gamla sanningar åt sidan, konstaterar Edit.

Och precis så blev det. I efterhand ser Edit just detta som teamets största bedrift; att de faktiskt lyckades nollställa sig och öppna sig för nya möjligheter.

– Mycket tack vare Isabel, som var otroligt skicklig. Hon började producera från dag ett, plockade grej efter grej ur sin erfarenhetsryggsäck – och lyssnade samtidigt in oss på ett fantastiskt sätt, säger Edit och fortsätter:

– Dessutom insåg vi snart att vi med Isabel också fick ett väldigt värdefullt erfarenhetsutbyte med hela Wise-nätverket. De var otroligt bjussiga – vad vi än behövde fanns det där.

Idag arbetar Edits team på helt nya sätt, och har dessutom en helt annan grund att stå på. Den roll som Isabel under 13 månader hade i bolaget har också permanentats och en ny person har därmed rekryterats till teamet.

– Den största skillnaden är att vi jobbar som ett team. Vi trodde att vi gjorde det tidigare, men nu gör vi det på riktigt. Vi har också ett batteri av agila processer och rutiner som vi har skapat ihop och som vi är stolta över, säger Edit och tillägger:

– Prisjakt har alltid byggt mycket av sin framgång på en stark kultur. Tack vare det här kan vi fortsätta att utvecklas framåtlutat – minst lika snabbt som businessen gör. Det vi och Isabel har gjort spelar en avgörande roll för framtiden.

Tre frågor till Isabel Webrant, HR-konsult Wise Consulting

Hur såg förutsättningarna ut på Prisjakt?

– Edit kom till oss med en väldigt visuell bild av vad hon ville ha hjälp med. Behoven var breda, men allt handlade egentligen om att få team och individer att trivas och utvecklas på jobbet. Där ingick allt från konkreta saker som rekryteringsprocesser och förmåner till mer djupgående frågor som kultur, värderingar och helt nya ways of working.

Vad bidrog du med?

– Resultatet vi nådda krävde som alltid en växelverkan mellan kunden och oss på Wise. Jag kunde peka på vilka behov som fanns och använde min erfarenhet för att föreslå förändringar, men förflyttningen och upptäckterna gjorde vi tillsammans. Sedan ”snickrade” jag förstås också en hel del, för att använda Edits metafor, utifrån de ritningar som vi gemensamt drog upp.

Vad kan andra lära sig av Prisjakts resa?

– Framför allt betydelsen av att ge och ta. Med Edit och Prisjakt arbetade vi verkligen tillsammans. Edit var lyhörd och öppen för att testa och utveckla nya arbetssätt allteftersom vår gemensamma bild av behoven utvecklades. Det gjorde att vi verkligen kunde hjälpa dem på djupet.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!