Kundcase | Genworth

28 January 2020

Värderingsarbetet har gett tydliga resultat i organisationen

Genworth, ett ledande amerikanskt försäkringsbolag, stod inför spännande utmaningar inom den svenska delen av verksamheten som innebar ett behov av att stärka den gemensamma kulturen. Idag visar bolagets medarbetarundersökning  på 30% bättre resultat efter värderingsarbetet.

Vd Lars von Sivers Lindmark berättar mer:

Efter en period av många förändringar kände vi ett stort behov av att ta ett krafttag gällande våra värderingar och satsa på att bygga en stark gemensam kultur. Våra värderord Heart, Integrity och Excellence var redan framtagna för den internationella organisationen men vi ville gå från att ha våra värdeord som ”affischer på väggen” till att leva värderingarna.

I den svenska verksamheten hade Genworth dessutom under en period gjort ett stort antal rekryteringar och vissa team bestod av helt nya teammedlemmar. Lars fortsätter:

Av historiska skäl led vi av funktionellt silotänkande som vi upplevde påverkade det tvärfunktionella samarbetet. Vi bestämde oss för att ta in konsultstöd för att med rätt insatser stärka såväl ledarskapet som medarbetarskapet och bygga en positiv grund kring våra värderingar.

I sådana här projekt, där det handlar om företagsvärderingar, måste det ju även vara otroligt viktigt vilka konsulter man samarbetar med.

Vad var det som avgjorde valet av konsulter och leverantör?

Vi behövde en aktör som verkligen passade med vårt företags ”personlighet”, framför allt var det viktigt för oss att konsulterna som skulle samarbeta nära oss var helt rätt för just oss och vi är verkligen supernöjda med Helena Eriksson Grönbek och övriga konsulter från Wise Consulting som varit inblandade under projektets gång.

Den här sortens projekt är såklart inte helt lätta att ro i land, Lars berättar om en del svårigheter som uppstod:

I samband med att projektet var nytt och allt kändes rätt och bra hade vi en närmast euforisk stämning på kontoret, men sedan kom vardagens verklighet med stress och prioriteringar ikapp oss och det var en utmaning att integrera värderingarna i vår vardag och våra beslut. I början stötte vi också på utmaningar i form av att medarbetarna anammade värderingarna och etablerade nya beteenden olika fort, vilket ledde till en del konflikter. Vi löste det dock genom tätare dialog alla inblandade emellan och framförallt genom att utarbeta mycket tydliga ”spelregler” som är direkt knutna till värderingarna. Dessa spelregler har vi alla på kontoret personligen skrivit under på och de sitter nu snyggt inramade på väggen. De hjälper oss varje dag.

Efter att ha kommit igenom de inledande utmaningarna, vad ser du att insatsen har gett för konkret resultat?

En otroligt tydlig och mätbar förändring är den förbättring vi sett i vår medarbetarundersökning, som ökat med närmare 30% för Genworth Sverige, där vi är en av de enheter i koncernen med absolut högst medarbetarnöjdhet och engagemang! Vi ser också att det tvärfuntionella samarbetet fungerar mycket bättre och upplever att vi nu är ”ett team”.

För Genworth är målet med arbetet att det även ska ge effekt externt, Lars förklarar:

Vår mission och våra värderingar är nu tydliga både internt för våra medarbetare och externt för våra samarbetspartners. Målsättningen är förstås att våra samarbetspartners och deras kunder ska märka den förändringsresa vi gjort så att våra kundundersökningar också kommer ha samma ökning, vilket vi redan nu kan se att vi är på väg emot. Får vi till det är vi nämligen helt säkra på att företagets resultat kommer öka på samma sätt.

Lars von Sivers Lindmark, vd

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!