Kundcase | Atea

10 March 2022

Det värderingsstyrda IT-företaget Atea ville stärka sitt arbete med jämställdhet och mångfald. I händerna på vår HR-konsult Christine Strömberg växte ambitionen till en idé som de närmaste tre åren kommer att genomsyra Ateas arbete i hela landet.

”Vi hade aldrig fixat det utan Christine”

Lisa Eklöf, HR-chef på Atea Sverige, och Wise-konsulten Christine Strömberg är en aning trötta, men också väldigt glada. De har just lanserat ett av Ateas nyckelinitiativ – programmet Spela bästa laget som ska genomsyra företagets förändringsarbete de närmaste tre åren. Programmet ska bidra till att säkra företagets kompetensförsörjning och samtidigt skapa en inkluderande kultur.

– Jag är övertygad om att detta är början på en omfattande resa och en viktig kulturförflyttning, säger Lisa och tillägger:

– Vi hade aldrig fixat det utan Christine. Hon har drivit arbetet helt självständigt och levererat ett färdigt paket med otroligt stort värde.

Tog stort ansvar

Christines resa hos Atea började redan för två år sedan, när Lisa hörde av sig till Wise Consulting. Då handlade behoven framför allt om att stötta bolagets HR-arbete under en intensiv period. Men Lisa märkte snart att Christine hade ännu mer att ge:

– Hon hade både strategisk höjd, bredd i sina kunskaper och sinne för att sortera och prioritera. Dessutom vågade hon ta beslut, vilket gjorde oss effektiva, säger hon.

Uppdraget förlängdes i omgångar och dess innehåll modifierades. När Lisa bestämde sig för att ta ett helhetsgrepp om företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete bad hon Christine att tillsammans med en av Ateas HR-specialister undersöka vad som kunde göras.

Uppfyllande idé

En månad senare kom de tillbaka med ett nytänkande förslag. Det gick i stora drag ut på att bredda mångfalds- och jämställdhetsarbetet till att handla om hur organisationen skulle dra nytta av mångfald genom att fokusera på inkludering.

– Genom kompetenshöjande insatser, nya mätmetoder och nydanande initiativ på det temat skulle vi kunna initiera en förändring som skulle skapa tredubbla vinster: Bättre affärer, stärkt varumärke och ett företag rustat för framtidens krav och behov, förklarar Christine och Lisa fyller i:

– Jag minns den dagen så väl; solen sken in genom fönstret under mötet, de andades verkligen kreativitet och jag var helt uppfylld när jag gick därifrån. Att tänka på vilken resa vi har gjort sedan dess är helt fantastiskt.

När Lisa hade nappat på idén började det stora arbetet. För att genomföra den krävdes strategiska beslut och stegvisa förflyttningar. Efter att ha förankrat idén hos ledningsgruppen, som reagerade positivt, började processen med att skapa struktur, dra upp konkreta ramar och forma en strategisk plan för initiativet.

”Enträget arbete”

I februari 2022 lanserade de alltså det strategiska programmet Spela bästa laget, som kommer att ha en central roll i Ateas förändringsarbete de närmaste tre åren. Programmet ska drivas genom projekt och aktiviteter som bidrar till att skapa en inkluderande kultur och en hållbar kompetensförsörjningsstrategi.

– Det här handlar inte om stora jippon eller flashiga löften utan om ett enträget arbete för att skapa värde och åstadkomma förändring med kvalitet. I det arbetet kommer förändringsledning att vara en viktig del. Vårt första steg blir att hjälpa cheferna att göra sin egen resa, säger Lisa.

Ömsesidigt förtroende

Förhoppningen är att man inom programmets ramar ska kunna testa hur inkluderingsperspektivet kan byggas in i företagets långsiktiga arbetssätt. Om individens unicitet står i fokus kommer vi också att hitta nya sätt att hitta kompetens, framhåller Christine.

– Det har varit ovärderligt att få in Christine i vårt team. Att se hennes kompetenser och perspektiv och våga lita på dem har lett till enorm utveckling för oss – och det är precis det synsättet vi vill stärka i vårt nyckelinitiativ, säger Lisa och Christine tillägger:

– Gott samarbete går alltid åt två håll. Lisa har verkligen öppnat dörrar för mig och trott på mig från dag ett. Det är tack vare hennes tillit och stora förtroende som jag har kunnat leverera fullt ut.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!