Vilka HR-områden är viktiga att prioritera i en orolig tid med lågkonjunktur?

13 December 2022

HR har en viktig roll både under och efter oroliga tider. Genom att prioritera och erbjuda stöd som utvecklar ett effektivt ledarskap kan HR skapa värde och bidra till att organisationen klarar sig igenom svårare tider.

Vilka HR-områden är då viktiga att prioritera i en orolig tid med lågkonjunktur? Och hur kan HR stötta chefer och organisation i att hantera kriser? Vi har sammanfattat några av de mest aktuella områdena.

Upskilling och reskilling

Mitt under en kris kan det vara svårt att blicka framåt. Att ledare och chefer har förmågan att göra det är därmed otroligt viktigt. Självklart behöver saker som händer här och nu hanteras. För att skapa engagemang och positivitet bör fokus vara framåt, på lärande och utveckling och på att krisen är tillfällig. I vår snabba föränderliga omvärld har behovet av upskilling och reskilling aldrig varit större. En ledare som kan se lärmöjligheterna i en kris och förmedla detta till sina medarbetare kommer också att ta sig starkare ur den.

Även om vi idag har större digitala och tekniska möjligheter måste det fortfarande finnas tid och pengar för att vi ska kunna omskola och kompetensutveckla oss in i framtiden. Företag kan inte längre se nyrekrytering som den enda lösningen. Istället också kunna se till att befintliga medarbetare får ny kompetens och öka den interna rörligheten. Vi behöver fokusera på kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

HR-system

I oroliga tider och under en lågkonjunktur blir det viktigt att prioritera och se över hur vi använder våra resurser. Kanske kan det ses som en enkel utväg att fortsätta i samma hjulspår och sätta digitaliseringen på paus. Detta är dessvärre en en riskabel väg att gå. Hur länge har ni egentligen tid att vänta och vad riskerar ni att förlora längs vägen? Nu mer än någonsin är det aktuellt att se över hur vi arbetar digitalt och hur olika typer av HR-system kan hjälpa oss att vara mer effektiva.

Ibland är det också viktigt att påminna oss själva om att digitaliseringen inte behöver vara ett gigantiskt kliv, ed stora system som ska integreras med precis allting. Ibland kan det vara så enkelt som en webbflik, som kan spara oss mycket tid och öka kvaliteten i en enskild process. Gör en översyn. Vilka lågt hängande frukter har ni där ni enkelt skulle kunna spara tid genom ett digitalt hjälpmedel?

Genom att ha ett välfungerande och användarvänligt HR-system frigör du resurser och potential för att kunna lägga tiden på sådant som skapar värde i organisationen.

Datadriven HR och People Analytics

People Analytics är något som diskuteras i många organisationer idag. Det innebär att du tittar på data och mätetal för att få en bättre förståelse av medarbetarna och för att kunna dra slutsatser för att förbättra verksamheten.

Med hjälp av korrekta och verifierbara data kan vi som jobbar med HR förenkla processerna och ta smartare beslut kring exempelvis rekrytering och kompetensutveckling. Det skapar möjlighet för att lägga fokus och arbete på det som verkligen gör nytta för verksamheten. Istället för att fasta i gamla hjulspår vilket annars kan vara en vanlig bromskloss.

Många bolag använder pulsundersökningar för att samla in data. Tänk på redan innan ni börjar mäta att planera hur ni ska använda och jobba med den data ni får in.

Employer branding

Employer branding är lika viktigt oavsett hur marknaden ser ut. Kanske till och med ännu viktigare i sämre tider. För det kommer en dag när rekryteringsbehovet ökar igen, då är det för sent att börja tänka på employer branding. Du vill alltid vara top of mind.

Ett enkelt första steg kan vara att göra en analys av din hemsida, karriärsida och jobbannonser. Säkerställ att det ni vill förmedla förmedlas så som ni tänkt. Ett andra tips är att arbeta med employee branding genom att prata med medarbetare och lyssna in hur de beskriver er arbetsplats. Stämmer deras bild överens med hur ni vill marknadsföra er som arbetsgivare? Om inte, vad behöver ni arbeta med internt för att dessa två bilder ska stämma överens.

Mångfald & inkludering

Något som bidrar till din organisations innovationsförmåga är mångfald. Med mångfald på jobbet tar ni vara på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt.

Mångfalden sitter egentligen inte i demografiska siffror som kön, hudfärg eller ålder. Utan i hur vi med våra unika bakgrunder kan bidra med vårt unika perspektiv. För det krävs en inkluderande kultur där alla anställda uppskattas och tillåts vara precis som de är. Allas egenskaper är välkomna, utan några krav på att passa in i en särskild norm eller form. I en sådan kultur frigörs den fulla potentialen hos medarbetarna eftersom de kan ta med ”hela sig själv” till arbetet utan att ägna energi åt att upprätthålla en mask. En inkluderande kultur börjar med ledarskapet. Ett modigt ledarskap!

Ledarskap

Ledare spelar alltid en nyckelroll, allra särskilt i svåra tider med förändring, ovisshet och press.
Det är viktigt att vi ger våra ledare verktyg och stöd, för att i sin tur kunna stötta sina medarbetare. Detta blir extra viktigt i oroliga tider, där vi kanske är tvungna att göra kostnadsbesparingar som kan leda till omorganisationer och uppsägningar. Från HRs sida kan det handla om allt från praktiska tips, kunskapsdelning, utbildning till att vara ett bollplank och erbjuda stöd.

Slutligen vill vi skicka med er att varje bolag har sina egna förutsättningar. Identifiera de insatser som är mest relevanta för att nå just ert bolags strategi och mål och fokusera på dem.

Vill ni bolla eller behöver stöd så hör gärna av er till oss på Wise Consulting!

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!