Rapport | Tempen på HR-Sverige 2020

29 October 2020

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år. Både i arbetslivet och i det privata livet, vi ser stora förändringar i det lokala men också över hela världen. Med detta i åtanke ville vi på Wise Consulting ta tempen på HR-Sverige. Hur har våren varit och hur har pandemin påverkat våra organisationer sett ur ett HR-perspektiv? Vad har vi på agendan nu och vad ser vi i framtiden gällande ledarskap och HR? 

Vår undersökning skickades ut till Wise Consultings kontaktnät och 707 personer svarade. De flesta har titeln HR-ansvarig eller annan HR position men vi har också ett antal andra chefspositioner som VD, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig etc. 

I rapporten kan du ta del av resultatet där våra egna HR-experter gör nedslag på intressanta findings och i den avslutande delen kan du ta del av detaljer och data.  

Tempen på HR-Sverige 2020

Kommer du ihåg pandemin? Denna rapporten skapades under ett år där förändringen var stor för oss alla - ladda ner rapporten och ta del av över 700 perspektiv på hur HR påverkades under 2020.