Vad är rätt lön egentligen?

28 June 2016

Ska du rekrytera en ny medarbetare, driva en lönerevision eller hålla lönesamtal  – då kan det vara bra att förstå hur en lönebenchmarking går till. Vill du dessutom läsa mer om ersättningsfrågor har du hittat helt rätt!

Benchmarking av löner kan definieras som: en mätning av ersättningsnivån för en specifik position i ett urval av externa företag eller branscher. Denna mätning ger dig en överblick av hur marknaden ser ut för jämförbara positioner.

Det är inte:

  • En prislista
  • ”Sanningen”
  • Svaret på hur en individs ersättning ska se ut

För att kunna jämföra positioner rekommenderar jag en positionsvärdering, det finns många olika värderingsverktyg att välja mellan – exempelvis från Mercer (IPE), Korn Ferry Hay Group (Reference Levels) eller Willis Towers Watson (Global Grading System). Vad är det då som ska värderas? Individer eller positioner? Detta är en vanlig ”fallucka” men det är alltid positioner och företagets behov som värderas, inte vad individen har för kompetens.

Nästa steg är att bestämma sig för vilken den jämförbara marknaden är och hur företaget ska förhålla sig till den, välja datakällor, sammanställa och verifiera datan. Det räcker sällan med en datakälla, hitta den mix som ger en fullständig bild, exempelvis genom marknadsenkäter, headhunters, fackliga undersökningar och årsredovisningar. Var även noga med vilka ersättningskomponenter som datan baseras på!

Så, vad är då rätt lön?

För att kunna svara på detta så kan man använda sig av kvartiler när man skapar referenslönestrukturer, en fjärdedel av observationerna är lägre än undre kvartilen och tre fjärdedelar är lägre än den övre kvartilen. Den lämpliga ersättningsnivån för en individ kan finnas någonstans mellan undre och övre kvartil, utifrån hur ersättningspolicyn ser ut, men påverkas även av antal år i befattning, prestation och kompetens. Individuella ersättningsnivåer måste differentieras och nivån måste vara ett medvetet val och resultatet av ett strukturerat angreppssätt.

Ta gärna kontakt med mig om du har fler frågor om löner!

Mikael Johansson, HR-konsult, Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!