Utveckla din Emotionella Intelligens

8 February 2021

Känslor/emotioner är involverade i allt vi gör; i varje handling och beslut. Om vi är medvetna och känner till det så använder vi våra tankar för att kunna hantera våra känslor på ett effektivt och konstruktivt sätt. Om vi tvärtom låter känslorna styra och ta över våra handlingar, beteenden och beslut kan det leda till konflikter, missförstånd och en känsla av att inte ha kontroll över olika situationer i livet.

Vi arbetar bättre när vi mår bra och för att ha en bra känsla och förståelse för sig själv och andra kräver en medveten hantering av de egna känslorna. Vissa är bättre på det här än andra, men alla kan lära sig att utveckla sin emotionella intelligens. Det första steget mot en ökad emotionell intelligens är att öka medvetenheten.

Vi kan fråga oss:

Hur väl är jag i kontakt med min intuition och mina känslor? Lyssnar jag på vad min kropp säger?

Hundratals gånger varje dag kommunicerar den emotionella delen av hjärnan med oss genom att skicka ut olika känslor/emotioner. Personer med låg självmedvetenhet märker inte de här signalerna och lär sig inte heller något av dem. Om vi vill öka den här medvetenheten så kan följande enkla reflektionsövning vara en början att få koll på sig själv och handla mer genomtänkt tex:

Tryck på pausknappen (bra att göra när allt bara rusar på) när du känner något och fråga dig själv:

  • Vad är det för en känsla som jag känner just nu? Försök att precisera den så tydligt som möjligt, inte bara ”bra” eller ”dåligt”
  • Var i kroppen känns känslan? Fjärilar i magen eller är axlarna uppdragna och spända?
  • Varför känner jag det här?
  • Vad var det som triggade igång det här? Något som hände eller någon olöst uppgift?
  • Vilken av mina värderingar är känslan kopplad till? Känner jag till exempel ilska för att någon blev illa behandlad, min värdering kanske är respekt och därför känner jag så här.

Emotionell intelligens handlar också om att vara medveten om andras, tex våra kollegors känsloläge? Hur väl plockar vi upp deras icke verbala signaler som berättar hur de mår? Visar vi regelbundet empati för andra och verkligen lyssnar på vad de berättar?

Många av oss möter våra kollegor och kunder i digitala möten, det kan till och med ha gått månader sedan vi sågs irl. Då är det extra viktigt att lyssna ännu mer empatiskt på kollegornas emotionella tillstånd. Ökad självmedvetenhet och medvetenhet om andras signaler gör att vi lättare kan hantera en föränderlig tillvaro och också förstå, samarbeta och leda andra på ett emotionellt intelligent sätt.

I våra coachprogram strävar vi alltid efter att utveckla den emotionella intelligensen hos våra klienter. Ökad självkännedom är ett grundläggande steg i att nå uppsatta mål och utvecklas i sin roll. Vi genomför både färdigpaketerade och anpassade program inom outplacement/karriärcoachning, chefscoaching och annan individuell coaching. Om du intresserad av att veta mer om våra olika coachprogram, tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig gärna!

Sophie Tolstoy Regen, ledarutvecklare och kommunikationscoach på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!