Trygghet skapar utveckling

8 October 2019

Att trygghet och tillit är viktigt i organisationer tror jag alla är överens om. Men att skapa trygghet och tillit är ett arbete som hela tiden måste pågå, men som är lättare sagt än gjort. Läs gärna min kollegas blogg och få några tips på hur du kan göra för att skapa psykologisk säkerhet. Som med så mycket annat är det lite lättare om man vet mer och förstår vad det leder till i längden. Förutom att det skapar en välmående organisation där människor känner trygghet, trivsel, känner sig engagerade och väljer att stanna, skapar det också utveckling.

Hur skapar trygghet utveckling?

Här kommer min kärlek till metaforer väl till pass. Ibland kan den enklaste av metaforer säga så mycket mer än när man pratar så kallat businesspråk”. Tänk dig ett gäng kossor, dom står gärna nära varandra i hagen vilket brukar kallas för ”kovärme”. Utan att vara expert på kossor så utgår jag ifrån att de står så eftersom det skapar både gemenskap, trygghet och värme. En liknelse som lätt går att känna igen i medarbetarsammanhang. Att känna trygghet skapar inte bara gemenskap och tillit utan är också en förutsättning för att skapa stabilitet och effektiva team.

Trygghet och säkerhet i all ära, men låt det inte stanna där! Det är när man har kommit till en trygg och säker grupp som man också kan känna sig trygg i att utmana sig själv och varandra på ett positivt sätt för att våga ta ett steg till, våga pröva något nytt och utveckla sig själv, teamet och kanske även organisationen. Att våga flytta stängslet runt hagen, om du så vill, så att kossorna kan äta av gräset närmast stängslet eller till och med en bit utanför hagen!

Konkreta verktyg för att utvecklas genom trygghet: 

  • Tydligt uppdrag och tydliga förväntningar; tydlighet är otroligt viktigt för att skapa trygghet och tillit. Var tydlig med vad som förväntas av en medarbetare (låt medarbetare och chef få möjlighet att titta på uppdrag och komma överens om rimliga förväntningar tillsammans). Viktigt att ni har samsyn.
  • Gör saker ihop och synliggör varandra och varandras idéer; för att stärka gemenskap och kreativitet är det bra att göra saker ihop. Satsa på samarbeten med tydliga mål – då är det lätt att fira när ni lyckats.
  • Klargörande frågor istället för ifrågasättande; bästa sättet för att verkligen förstå varandra är klargörande frågor. Ex, ”Berätta, hur menar du mer konkret, jag är inte säkert att jag förstår vad du menar? Har jag förstått dig rätt om jag beskriver mitt uppdrag så här…?”
  • Tydlig återkoppling; för att skapa trygghet krävs återkoppling, prata med varandra och viktigast av allt, lyssna på varandra. Ex, ”När du uttrycker dig som tex igår på mötet så känner jag mig…, upplever jag att mina åsikter, erfarenhet inte används på bästa sätt. När du frågar efter min åsikt och jag får chans att tänka högt så känner jag att du uppskattar min erfarenhet och mina tankar, det gör att jag trivs väldigt bra i gruppen och i min roll.”
  • Transparens, framhåll information snarare än att undanhålla; våga vara öppen, ärlig och rak – det skapar tillit och trygghet om något.

När vi känner gemenskap, trygghet och tillit vågar vi också gå utanför den berömda boxen, vi vågar göra fel och vi vågar testar nya saker – vilket leder till att vi utvecklas och rör oss framåt.

Vi arbetar dagligen med team/medarbetar- och ledarutveckling och hjälper er gärna att skapa en kultur där psykologisk trygghet och tillit är grunden för er resa framåt. Läs mer här.

Carolina Granström arbetar som HR-konsult på Wise Consulting. 

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!