Ta med HR tidigt på er tillväxtresa – från startup till scaleup-bolag

8 December 2019

För att lyckas som tillväxtbolag idag krävs det att hela tiden vara på tå och redo att ta nästa steg. Utmaningarna är många och kan i värsta fall bromsa utvecklingen. Vad händer när ert företag växer från 5–25 anställda? Hur gör ni när medarbetarna blir fler och andra krav ställs på ledarskapet? Vad gör ni för att behålla kreativitet och engagemang i organisationen?

För att skapa ett framgångsrikt tillväxtbolag krävs förmågan att bilda bra team – och när du bildar team är det viktigt att ta in människor med olika kompetenser. Det gäller att veta hur du säkerställer att företaget förblir innovativt och konkurrenskraftigt.

Som startup går det mesta ganska fort och mycket sker utan någon tydlig riktning – när ni behöver ny personal är det kanske en vän till en redan anställd som blir vald, utan någon egentlig rekryteringsprocess. Anställningsavtalen ser kanske olika ut beroende på vilket team som medarbetaren ska arbeta i.

Kanske börjar ni bli så många att fler chefer behöver tillsättas. Chefer som har olika ledarstil, och som var och en kör sitt race. Kanske har ni också medarbetare som kommer och går som de vill och ger järnet om det är ett kundprojekt som de tycker är kul, annars inte. När olämpliga beteenden syns i organisationen får en medarbetare en tillsägelse och en annan ingen åtgärd alls. Det kanske helt enkelt är lite luddigt och otydligt.

Målbilden i fokus

För startups råder ofta resurs- och tidsbrist, vilket gör det svårare att lyfta blicken och se på saker långsiktigt, vilket ofta hämmar företagets utveckling. Som chef behöver du dock stanna upp och fundera. Vara tydlig med vart ni är på väg, vad ni ska uppnå och vad ni strävar efter. Ta fram en tydlig målbild inom organisationen som ni levandegör och återkommer till löpande – allt ni gör ska kunna kopplas till målbilden.

Några tips på vägen:

  • Lev den kultur och värderingar som ni vill skapa, genom att rusta medarbetarna i självledarskap – få alla att ta ansvar för er framgång
  • Hitta vägar för att involvera och engagera medarbetarna i arbetet med vision, strategi och målbild
  • Var tydliga med vad ni som chefer prioriterar, presentera för varandra och få en gemensam bild av vad som är viktigt
  • Tydliggör era strategiska och operativa HR-processer så att alla chefer agerar på samma sätt
  • Tänk smart och hitta lösningar som passar er, och ta hjälp av extern part

Om du vill att er tillväxtresa ska gå så smidigt som möjligt hjälper vi gärna dig att gå från startup till scaleup.

Anna Lindgren & Annika Mårtensson arbetar som HR-konsulter på Wise Consulting.

Vill du prata mer om detta – hör av dig till oss!

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!