Självledarskap – lär dig jobba smartare, inte mer!

12 October 2020

Vad är det som gör att ditt jobb är viktigare än dig själv? Frågan fick mig att haja till. Det var i allra högsta grad det man i coachningsvärlden kallar för en kraftfull fråga. Jag hade aldrig sett det på det viset. Att jag genom mitt agerande faktiskt prioriterade mitt arbete framför mig själv. Jag var mitt i karriären och mitt arbete hade under en tid fått lite för stort utrymme.

 

Alla har vi nog haft perioder i våra liv med mycket arbete. Ibland är känslan lustfylld och utvecklande medan den i andra fall är tröttande och dränerande. Men någonstans här började mitt intresse för självledarskap att gro. Att leda mig själv mot uppsatta mål hade alltid kommit lätt för mig men nu landade insikten att jag behövde lära mig att jobba smartare – inte mer. En av nycklarna för mig blev att titta på mitt uppdrag och utifrån det prioritera och prioritera bort. Mindfulness var redan en del av min vardag men fick nu ett större utrymme. Jag såg också till att hitta tillbaka till mina gamla träningsrutiner.

Vad är självledarskap?

Men vad är egentligen självledarskap som alla pratar om nu för tiden? Andra har beskrivit det som ”The practice of intentionally influencing our thinking, feeling, and behaviors to achieve our objects” (Bryant & Kazan, 2013), “The process of influence for directing behavior toward accomplishing “goals (Neck, Manz, Houghton 2020) eller att “Utöva eget inflytande över: riktning + reglering = självledarskap” (Bäcklander 2020). På något sätt handlar det alltså om att ta eget ansvar för att nå sina mål. Jag brukar beskriva det som att självledarskap handlar om att leda sig själv så att vi når våra mål på ett hållbart sätt.

För att kunna göra det behöver vårt uppdrag vara tydligt så vi vet vad vi ska uppnå. Vi behöver ha handlingsutrymme att självständigt ta oss dit och tillräckligt med information för att lösa våra uppgifter. Vi behöver kunskap och konkreta verktyg för att stärka vår förmåga att få rätt saker gjorda, planera samt arbeta koncentrerat och ostört. Vi behöver förstå vår motivation, hur vi utvecklar ett growth mindset och vad vi kan påverka och inte. Sist men inte minst, behöver vi planera in tid för återhämtning för att vara hållbara över tid. Sömn, fysisk aktivitet och göra sådant som vi mår bra av för att nämna några exempel.

En nyckelkompetens i dagens arbetsliv

Ett starkt självledarskap är en nyckelkompetens i dagens arbetsliv där vi förväntas ta stort eget ansvar, där förändringarna är konstanta, digitaliseringen ökar och arbetsuppgifterna är komplexa och kräver både fokus och kreativitet. Nuvarande pandemi har också skapat nya arbetssätt och det är inte osannolikt att vi även i framtiden kommer arbeta hemifrån i större utsträckning än tidigare.

Var står du i ditt självledarskap? Upplever du att ditt mål är tydligt, att du får rätt saker gjorda och att du kan leda dig själv på ett effektivt sätt? Hur ser det ut i din organisation? Har ni förutsättningar för självledarskap eller behöver ni stärka ledare och medarbetare?  Vill du läsa mer om självledarskap? Läs mer här!

Emma Samuelsson, HR-konsult och coach på Wise Consulting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!