Så skapar du en lärande organisation!

7 December 2020

I dagens samhälle sker förändringar i en ständig och stigande takt, vi måste vara snabbrörliga och involvera våra medarbetare för att inte bli omsprungna av konkurrenter. Förändringar såsom nya krav på digital utveckling, en agil resa och nya roller på arbetsmarknaden ändrar förutsättningarna för vårt arbetssätt, kultur och ledarskap.


I denna omställning ställs allt högre krav på att bli en lärande organisation, där verksamheten och medarbetare ständigt utvecklas. Förmågan att utveckla medarbetarnas kompetenser blir en allt viktigare och avgörande fråga om man lyckas eller inte. Pandemin har inneburit en ännu snabbare digitalisering av lärandet och enligt bl.a. McKinsey har digitaliseringen inom många branscher tagit ett hopp på 7 år. Detta innebär ett stort behov av andra förmågor och kompetensutveckling hos våra medarbetare. Enligt ”Future of Jobs 2020” har behovet av reskilling ökat ytterligare och i genomsnitt 40% av alla medarbetare behöver mer än 6 månaders omskolning. Är ni redo för detta?

Enligt Peter M. Senge är en lärande organisation en som ”..förvärvar ny kunskap och innoverar snabbt nog för att överleva och blomstra i en snabbt föränderlig omgivning”. Vilka är då de viktiga förutsättningarna som krävs för att skapa en lärande organisation? Hur ska vi göra för att skapa en kultur där lärandet är en del av vardagen så att man får tillgång till allas fulla potential?

Johan Skoglöv talar om 6 kritiska faktorer för skapa en lärande organisation:

  • Det behöver finnas en kultur som uppmuntrar lärandet. En trygg miljö där det är okej att göra misstag och att man lär sig av varandra, till exempel genom att reflektera och diskutera hur senaste mötet gick. Detta kan man göra i en workshop eller med stöd av digitala hjälpmedel. En kultur där det finns självledarskap och ett agilt arbetssätt.
  • Skapa en kultur där det finns möjligheter för medarbetaren att driva sitt eget lärande, en medarbetare som vill, kan och får lära. Vilka kompetenser har jag och behöver jag på sikt, planerar sin egen utveckling, vågar utmana sig själv och be om feedback.
  • Cheferna i en lärande organisation utvecklar medarbetares lärande genom att stötta och visa vägen. Vara en förebild, leva kulturen och ”kratta vägen” för medarbetarna genom att utmana och coacha.
  • Ha ett lärande i arbetet som uppmuntrar ett microlärande i vardagen genom att till exempel själv söka kunskap och att interagera med experter med hjälp av chat, Skype eller annat. Att medarbetarna själva deltar i utformningen av arbetet för lärande är ett lärande i sig och ger möjligheter till reflektioner och motivation.
  • Det finns idag ett stort utbud, och som bara ökar, av olika digitala stöd som kan vara till stor hjälp för att skapa en lärande organisation. Tillgången till innehåll och kursutbud för olika LMS är stor och det finns många olika digitala verktyg att använda sig av. Utmaningen är att hitta rätt i denna djungel och att hänga med och våga testa! Kanske prova att göra en digital utbildning i svåra samtal i form av en video eller använda appar för arbetsmiljö?
  • Organisation och arbetssätt för lärande har ändrats och behovet av traditionella kurser och utbildningsavdelningar finns inte längre i samma utsträckning som tidigare. Lärandet kommer istället i samband med att man nätverkar med varandra och att man möjliggör förutsättningarna för detta i kulturen.

Nu har vi pratat om vad förutsättningarna för att skapa en lärande organisation är, vad är nästa steg?

Ställ dig nu frågan vart företaget är på väg och hur det påverkar den kompetens som behövs i framtiden. Arbeta med dessa frågor strategiskt, vilka roller omfattas och vilka är inte längre aktuella och var ute i god tid. Skapa förståelse hos medarbetarna för förflyttningen och förändringen och ge det tid. Förändring tar kraft och energi för både verksamheten och medarbetare och det är därför viktigt att låta förändringar ta tid. Arbeta med upskill och reskill för att utveckla medarbetarnas kunskap till de nya kraven och kompetenserna som behövs. Ge möjligheter för medarbetaren att påverka sin egen situation för att skapa engagemang och motivation. Sist men inte minst, stanna upp och reflektera under förändringsresans gång. Hur fungerar lärandet i vardagen? Schemalägg reflektionstid för medarbetaren, genomför reflektionsövningar i team och ni är då en god bit på väg att rusta er för framtiden.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet i kultur och värderingsarbetet eller hur ni ska få med era medarbetare i er affärsstrategi!

Annsofie Sandgren, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!