Så behåller du motivation och passion för chefsuppdraget!

13 March 2018

”Jag brottas med hur jag ska kunna öka medarbetarnas driv och engagemang. Hur jag ska kunna kommunicera tuffa mål så att de uppfattas som nåbara och motiverande för alla. Vid konflikter är det jag som ska medla till lösning och försoning. Min dag är fylld av utmaningar och stundtals är den riktigt lång med övertidstimmar som ibland känns övermäktiga. Jag känner mig ensam, både i mitt beslutstagande och i de sociala sammanhangen på jobbet.”

Så här kan det låta när jag sitter i coachmöten med chefer. Chefer som både känt sig och varit framgångsrika. Men som trots framgångarna inte känner samma glädje gentemot sina uppgifter som de kanske gjorde i början. Vad har hänt? Den lättheten och passionen som en gång fanns där har bytts ut mot en känsla av tyngd och stress.

När en chef hamnar i en konstant känsla av tyngd, ansvar och olust, ökar risken drastiskt för att chefen snart helt tappar lusten för sitt uppdrag.

Hur behåller du motivation och passion för chefsuppdraget?

Vad skulle hända om vi bytte känslan av ledarskapet som krävande och ansvarsfyllt mot givande och glädjefyllt?

Forskning kring psykologi och beteende har traditionellt fokuserat på det ”sjuka” i hjärnan och på problematiskt beteende. Men för drygt 18 år sedan började de intressera sig för skeenden i hjärnan och beteenden som istället kunde leda till friskhet och välmående. Idag är det tydligt kartlagt vilka kopplingar mellan positiva känslor, så som glädje och tacksamhet, till ökad kreativitet och inlärning, samt hur positiva känslor leder till större öppenhet. Stresshormonerna minskar och ”må bra-hormoner” som dopamin och oxytocin ökar. Vi sover bättre, presterar bättre och återhämtar oss snabbare, plus att vi får ett starkare immunförsvar.

Det råder alltså ingen tvekan om att positivitet, som en grundläggande attityd i arbetslivet, gör det lättare att till exempel fokusera på möjligheter och målet.

Vänd tungt och motigt till engagemang och passion!

Här följer några råd som är hämtade från forskning kring välmående och glädje:

  • Tacksamhet: vad har du att vara tacksam över? Varje dag: ta fem minuter innan du går och lägger dig, reflektera över vad – stort som smått – du har att vara tacksam över. Börja också visa din tacksamhet. Tacksamhet leder ofta till bättre relationer och större välmående.
  • Fokusera på det som går bra: ta tillvara på stunderna när saker och ting går i rätt riktning. Glöm heller inte att kommunicera ut bra resultat till dina medarbetare. Fokus på framgång hjälper individen att balansera sin syn på verkligheten. För högt fokus på problem ökar stresspåslaget med påföljd att hjärnans lösningsförmåga försämras.
  • Hjälpsamhet: hur kan du hjälpa andra i deras utmaningar? Lyssna aktivt och fråga hur dina medarbetare mår. Var nyfiken, bry dig om dina kollegor! Hjälpsamhet är en inbyggd förmåga alla människor har. Den stödjs av vårt endokrina system som utsöndrar ”må-bra” hormoner när vi hjälper andra.
  • Medkänsla: öva dig på att lägga fokus på andra och mindre fokus på dig själv. I Googles framgångsrika ledarskapsprogram lägger man stort fokus på hur medkänsla kan vara en framgångsrik egenskap. Ledarna får öva sig i att byta ut dömande tänkande som ”vad är det han inte fattar?” till att tänka och fråga medarbetare ”hur kan jag hjälpa dig i denna situation?”
  • Ta vara på lekfullhet och uppsluppenhet: lekfullhet och uppsluppenhet är inte ett sätt att slösa bort din dyrbara tid. Lek och lättsamhet ger kroppen och sinnet signaler om att det är roligt och att du uppskattar andra och själv blir uppskattad.
  • Träna din närvaro: sist men inte minst måste du öva på att själv styra din uppmärksamhet och inte låta din okontrollerade uppmärksamhet styra dig. Med hjälp av dagliga övningar kommer du att kunna välja glädje i mycket högre grad än vad du kan idag. Du kommer att kunna hitta alla ovan nämnda förhållningssätt och känslor mycket lättare och snabbare.

En bra ledare är en ledare som vi vill följa; en ledare som inger trygghet, trovärdighet och som inspirerar andra.

Vi coachar dagligen chefer som behöver hitta tillbaka till glädjen i sitt uppdrag, som behöver stöd i hur de ska nå fram till medarbetarna och i slutändan nå sina mål. Vi flyttar fokus från olust till lust, och ger cheferna rätt verktyg för att skapa trygghet, trovärdighet och engagemang.

Till sist: Kom ihåg att glädje och skratt är oerhört smittsamt och att delad glädje är dubbel glädje.

Mia Frick, Chefscoach, Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!