Personligt varumärke – hur skapar du det?

20 January 2015

Varför är det viktigt att vara medveten om ditt personliga varumärke? Vi går mot ett mer föränderligt arbetsliv och en mer rörlig och global arbetsmarknad. Din utbildning och erfarenhet värderas och konkurrentutsätts på en större arena. Hur du uppfattas, upplevs och står för, dvs ditt personliga varumärke blir än mer viktigt för att stå ut i konkurrensen. Arbetar du som ledare kan ditt personliga varumärke dessutom vara avgörande för att attrahera och behålla talanger.

Hur blir du medveten om ditt personliga varumärke och vad kan du göra för att din omgivning ska uppfatta dig på det sättet som du vill?

Ditt personliga varumärke, dvs ditt professionella rykte kan definieras som ett namn och de värden det förknippas med. Det krävs en strategi för att skapa och bygga upp ett personligt varumärke – dvs hur du kan påverka hur andra uppfattar dig. Det räcker inte bara med att tro att bara för att du vet vem du är så gör andra det. Du måste bli medveten om hur du kommunicerar vem du är och vad du står för mot omvärlden. Fundera på – visar du verkligen den bild av dig själv som du vill förmedla?

Stämmer din självbild?

I min roll som coach möter jag ofta människor som inte har funderat så mycket på hur man upplevs av sin omgivning, eller så tror man att omgivningen uppfattar en på ett visst sätt som kanske inte alls stämmer överens med den bild man själv har. Dessutom kanske man finner sig själv vara i fel sammanhang där kompetens och personlighet inte kommer till sin fulla rätt. För att kunna utstråla ett starkt personligt varumärke bör din egna bild och andras bild av dig stämma överens.  Det är först när man identifierat tydligt för sig själv vad man vill, kan och är som man lättare kan kommunicera detta till omgivningen.

Ledord som förknippas med ett starkt personligt varumärke:

  • Passion – att känna passion för det man gör.
  • Generositet – att vilja bidra, inspirera och dela med sig av det man har.
  • Ambition – att ständigt utvecklas, vilja leverera med mästarklass och alltid minst leva upp till förväntningarna och vara kreativ. Kreativitet är att skapa något nytt och meningsfullt.
  • Mod – mod att våga välja väg men också modet att vara konsekvent och uthållig – att alltid våga vara dig själv.
  • Äkthet – utgå från dig som individ och dina förutsättningar och var genuin.
  • Kontinuitet – som med allt kvalitetsarbete gäller det att vara konsekvent och kontinuerligt jobba på att utveckla och stärka ditt personliga varumärke.

Kartläggning av dig själv

För att kunna identifiera ditt personliga varumärke behöver du göra en kartläggning av dig. Genom att jobba med dina egenskaper, beteenden, drivkrafter och kompetens ökar du självinsikten och kan du tydligare kommunicera vad du står för och identifiera möljigheter som tar dig i rätt riktning mot ditt mål. Hur kan du då praktiskt gå tillväga?

Tre viktiga frågeställningar:

  • Vad vill jag?
  • Vad kan jag?
  • Vem är jag?

Är det svårt att svara på frågorna så kan du lägga till inte innan för att identifera först vad du inte vill, kan och är för att närma dig de andra frågeställningarna. Fördelen med att planera och strukturera och formulera detta med ord är att tanken bli mer verklig. Idéer och tankar existerar först när de formulseras i ord och omsätts i handling. Genom att göra denna kartläggning av dig själv skapar du en större medvenhet och ökad självinsikt. Genom denna ökade medvetenhet kan du lättare identifiera och kommunicera möjligheter som tar dig i  rätt riktning när du kommunicerar med din omgivning. Du blir helt enkelt tydligare. Fundera även vidare på i vilka sammanhang och arenor du kommunicerar ditt personliga varumärke?

Genom att arbeta medvetet med ditt personliga varumärke skapar du helt enkelt möjligheter att nå dina mål snabbare och enklare.

Hur vi värderas beror på:

…inte på vad vi säger utan hur vi blir hörda
…inte på vad vi gör utan hur vi verkar göra det
…inte på hur vi är utan hur vi verkar vara

Jenny Larsson, Coach på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!