Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

I den här artikeln listar vi 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det möjligt att rekrytera riktigt kompetenta anställda – och behålla dem. Vi reder också ut skillnaden mellan skattefria och skattepliktiga förmåner.


 

Förmåner utöver lön – viktig pusselbit för att locka och behålla kompetens

De flesta skulle troligen inte arbeta utan lön, men valet mellan olika arbetsgivare avgörs sällan helt av vem som betalar mest. Personalförmåner som försäkringar, friskvård och pensionssparande kan vara avgörande faktorer. Även livsstilsförmåner kan spela stor roll för anställda, exempelvis flexibel arbetstid, hybridkontor och möjlighet att ta med hunden till jobbet.

Valmöjlighet och självbestämmande är något som många gillar på jobbet. Vi människor gillar att kunna påverka hur vår tillvaro ser ut. Det är bra att tänka på när du utformar företagets personalförmåner. Till exempel kan du ge varje anställd en budget och möjlighet att välja sina personalförmåner från ett förbestämt urval.

Skillnaden mellan skattefria förmåner och skattepliktiga förmåner

Som vi har nämnt finns alltså mer ”informella” arbetsförmåner som flextid och ett trevligt kontor. Det är däremot inte förmåner ur Skatteverkets synvinkel. Deras definition av förmåner är alla sorters ersättning för arbete som du ger anställda i andra former än pengar. Med andra ord innebär en personalförmån att du betalar en privat levnadskostnad åt en anställd.

Så vad är skillnaden på en skattepliktig och skattefri förmån? I regel är förmåner skattepliktiga om det inte finns särskilda regler som säger att de är skattefria. När en personalförmån är skattepliktig ska du som arbetsgivare betala arbetsgivaruppgifter efter förmånens värde och göra skatteavdrag.

Reglerna om vilka förmåner som är skattefria är utformade som undantag. Därför rekommenderar vi att du vänder dig till Skatteverket för aktuella regler.

Här är några exempel på förmåner som i vissa fall kan vara skattefria:

  • Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor
  • Intern representation som julbord och personalfester
  • Friskvårdsbidrag
  • Kaffe, frukt och liknande ”enklare förtäring”

9 personalförmåner som dina anställda verkligen bryr sig om

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid kan läggas upp på olika sätt, men går generellt ut på att personalen inte har en fast start- och sluttid på arbetsdagen. Flexibla arbetstider är den allra mest eftertraktade personalförmånen bland arbetstagare. Oavsett kön, ålder, utbildnings- och lönenivå. Det visade en undersökning av Randstad och Kantar Sifo från 2021.

Hybridkontor och distansarbete

Enligt Svenskarna och internet 2021 ville 8 av 10 bland de som jobbat hemifrån under pandemin fortsätta med hemmajobbandet någon dag i veckan. Att ha möjlighet att jobba hemifrån i olika utsträckningar är alltså något många anställda skulle se som en förmån – och många är intresserade av hybridlösningar som blandar hemmakontor och bortakontor.

Kompetensutveckling

Under 2016 undersökte IBM varför personal väljer att byta arbetsgivare. Bland de 6 viktigaste faktorerna som lockade med nya jobb syntes ”om jag fick utveckla nya kompetenser” och ”bättre möjligheter till karriärutveckling”. Högpresterande anställda var ännu mer lockade av förmånen av möjlighet till kompetensutveckling än andra anställda. En annan undersökning av Randstads Employer Brand Research 2022 visar att 58% av de anställda mycket sannolikt skulle stanna hos sin arbetsgivare om man erbjöds möjlighet till kompetensutveckling/omskolning inom organisationen.

Friskvård

Friskvård kan innebära olika saker på olika företag, men generellt innebär det att personalen får tid eller pengar att nyttja för att främja sin hälsa. Friskvårdsbidrag är skattefritt upp till 5000 kr (utifrån Skatteverkets rådande regler). Du har också möjlighet att skattefritt erbjuda gemensamma aktiviteter för alla anställda såsom en gemensam meditationsstund, ett gym eller massagemöjligheter på arbetsplatsen.

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är förmåner för hela personalen av mindre värde som ofta är till för att skapa trivsel på jobbet. Det handlar alltså inte om direkt ersättning för ett utfört arbete. Några exempel är möjlighet att ladda elcykel i anslutning till arbetsplatsen, kaffe, frukt eller fika samt möjlighet att använda sin arbetstelefon privat. De här förmånerna på jobbet är skattefria.

Försäkringar

En undersökning från försäkringsbolaget Bliwa och Kantar Sifo från 2019 pekar på att anställda med trygghetsförmåner blir motiverade, stolta över sina jobb och i större utsträckning kan tänka sig att rekommendera sina arbetsgivare. Över hälften skulle se det som en viktig faktor vid jobbsökande att arbetsgivaren sköt till pengar vid föräldraledighet, sjukdom eller olycksfall. Samtidigt sa bara 1 av 5 att deras arbetsgivare erbjuder den här sortens personalförmån idag. Här har ditt företag alltså möjlighet att sticka ut med en eftertraktad arbetsförmån.

Pensionsförmåner

Utan kollektivavtal finns i regel ingen skyldighet att betala in tjänstepension. Däremot gör det stor skillnad för dina anställda i framtiden och kan ses som en hälsofaktor bland personalförmåner. Tjänstepension kan du till exempel komma överens med den anställda om i anställningsavtalet.

Extra semesterdagar

En eftertraktad personalförmån bland anställda är extra semesterdagar. I vissa kollektivavtal kan det finnas möjlighet att förhandla om extra semester mot att avsäga sig betald övertid. Samtidigt behöver inte extra semester vara kopplad till övertidsersättning. Du och den anställda kan komma överens om olika upplägg för när den anställda får tillgång till dagarna.

Transportförmåner

Bilförmån eller förmånsbil är en personalförmån som ofta blandas ihop med tjänstebil. En tjänstebil ägs av arbetsgivaren och kan bara användas privat i ”ringa omfattning” innan den börjar räknas som en förmånsbil och ska beskattas som en personalförmån. Anställda kan även ha andra fordon som förmån genom jobbet, exempelvis cykel och motorcykel. Periodkort är ett annat alternativ.

Företagsrabatter

Om ditt företag säljer produkter eller tjänster som är relevanta för de anställda kan rabatter vara en uppskattad förmån på jobbet. Du kan också samarbeta med andra företag för att erbjuda rabatt till dina anställda, exempelvis på gym eller på restauranger i närheten av dina lokaler.

Anlita oss för hjälp med strategi kring personalförmåner och belöning av medarbetare och chefer

Du kan också stärka ditt varumärke som arbetsgivare och behålla nyckelpersoner – utan att lägga pengar på förmåner som ingen på jobbet bryr sig om. Vi hjälper dig navigera bland allt detta och vilka förmåner som är skattefria. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!