På jakt efter engagemang?

12 September 2017

Tänk att få känna glädje och lycka varje dag du går till jobbet. Att få känna att du har hittat din inre drivkraft och att du drivs av engagemang och passion. Att få känna den där goa känslan över att just det du gör skapar ett resultat och bidrar till företagets mål. Visst låter det härligt? Fortsätt att läsa så får du veta hur du uppnår den känslan.

I förra veckan hade jag förmånen att tillsammans med min kollega Sofia Littenheim föreläsa och inspirera på Wise Consultings HR-frukost i Göteborg. Syftet med dessa frukostar är att inspirera om något aktuellt inom HR eller ledarskap, samt skapa möjlighet för nätverkande i dynamiska gruppdiskussioner. Förhoppningen är att deltagarna ska få nya insikter och få med sig bra tips att applicera i vardagen.

Denna gång pratade vi mycket kring performance management och att sätta meningsfulla mål för att skapa engagemang. Många arbetar kanske idag efter tex SMART-modellen, men lika många kör medarbetarsamtalen slentrianmässigt och funderar sällan eller kanske aldrig på varför och vad syftet med samtalen är. SMART-modellen är bra när det gäller att sätta mätbara mål, den fokuserar på strukturen och på vart vi är på väg. Men den saknar upplevelsen och energin till målet, alltså den inre drivkraften.

Arrow-modellen av Alexander Holmberg

En bra modell som både fokuserar på balansen mellan struktur och mening är Arrow-modellen, framtagen av ledarutvecklaren Alexander Holmberg. Målet sätts utifrån ett nuläge till ett önskat läge men skillnaden är att den adderar meningsfullheten med målet – alltså VARFÖR det är viktigt! Vad vill vi känna med det och vad är upplevelsen av det? Det är här vi hittar energin och de inre drivkrafterna som skapar långsiktiga resultat.

Men hur gör du då? Det behöver inte vara så svårt – ställ frågan varför och våga utmana

Det är när du vågar utmana och ”djupa” i svaren som du kommer fram till meningen och den inre drivkraften – det är då det börjar bli intressant. Våga öppna upp och involvera teamet i arbetet med målen, detta skapar också en viktig transparens. Koppla på ett sammanhang och hur ”jag” som pusselbit i det stora pusslet (företaget) har ett syfte och mening.

Jag vill avsluta med att ge dig några konkreta tips:

  • Våga utmana och byt ut frågan ”varför” mot ”vad innebär det”
  • Utmana personen genom titta i ögonen & lyssna aktivt
  • Koppla på känslan/upplevelsen, hur vill du känna när du når målen
  • Håll målen levande – regelbunden uppföljning – det är en ständig process
  • Prova på dig själv först – vilken är din inre drivkraft?
  • För inspiration: kolla in Dan Pinks Ted Talk ”The puzzle of motivation” och “Wise Happiness”
  • Boktips: Alexander Holmbergs bok: ”Det tydliga ledarskapet – hur chefer skall coacha på riktigt” för att läsa mer om Arrow samt andra bra tips om ledarskap

Vill du veta mer eller behöver du hjälp med att vässa till ert arbete med perfomance mangement kan du kontakta oss på Wise Consulting.

Daniela Ågren, HR-konsult, Wise Consulting.

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!