Öka ditt inflytande på arbetsplatsen – 6 konkreta tips!

4 September 2019

Har du någon gång upplevt att ditt budskap inte når fram? Du är inte ensam. Som HR-konsult kan jag ibland uppleva att jag behöver övertala chefer om varför de behöver prioritera HR-frågorna och de ”mjuka” värdena, och vilken vinst detta kan innebära för företaget. Däremot, när jag pratar med HR-kollegor, är det jag säger självklarheter – ”preaching to the choir” så att säga. Men hur når du då fram med ditt budskap till de som inte är lika övertygade eller som har andra prioriteringar?

Att ha inflytande på arbetsplatsen har ett tydligt värde menar Dorie Clark, författare till Entrepreneurial You (2017). Men enligt Nick Morgan, författare till Power Cues (2014), är det svårt att få inflytande på den moderna arbetsplatsen. Han menar att anledningen till det är att människor aldrig har varit mer distraherade än nu. Därför blir det viktigare än någonsin att ha förmågan att påverka. Men hur gör du då för att bli framgångsrik i din påverkan? Här är 6 konkreta tips som utgår ifrån Rebecca Knights läsning av Power Cues och Entrepreneurial You:

  1. Skapa relationer

Jobba på att utveckla personliga relationer med människor omkring dig på arbetet. Det är inte så att alla måste tycka om dig men du behöver vara på god fot med dina kollegor. Självklart kommer det att krävas mer än så för att få igenom ditt budskap men det är en god start för att de ska lyssna på vad du har att säga.

  1. Lyssna innan du försöker övertala

Och apropå lyssna, om du får din omgivning att känna att du lyssnar och tar in deras åsikter har du lagt en bra och stabil grund för att de också kommer att ställa sig bakom din agenda. Ett bra sätt att vinna detta förtroende är genom full uppmärksamhet och att lyssna aktivt på omgivningen när ni diskuterar. Ställ gärna frågor som visar att du har tagit in vad de säger och att du är intresserad av att förstå deras perspektiv.

  1. Tänk på ditt kroppsspråk

Förtroende är viktigt för alla människor. Nick Morgan menar att det är ofrånkomligt för oss människor att ständigt ställa sig frågan: Är personen jag talar med en vän eller fiende? Är vi på samma sida eller kommer min samtalspartner försöka motarbeta mig? Därför är det viktigt att du tydligt signalerar med hela ditt kroppsspråk att du är din samtalspartners vän och att du vill att ni är allierade med varandra. Det är också viktigt att du i förhandlingssituationer utstrålar självsäkerhet med ditt kroppsspråk – Sträck på ryggen, se din motpart i ögonen. Undvik att flacka med blicken och sjunka ihop.

  1. Utveckla expertis

Ett annat framgångsrikt sätt att öka ditt inflytande på arbetsplatsen är att bli ansedd som en expert. Att bli expert inom något fält är såklart inget som kommer att hända över en natt. Det är en process som tar tid. Men å andra sidan, lyckas du över tid skaffa dig det anseendet så kommer dina möjligheter till inflytande att öka dramatiskt. Konkreta handlingar som kommer öka dina möjligheter att nå expertstatus är att regelbundet närvara vid fortbildningar, externa konferenser och att ta sig till framskjutna roller när nya projekt inom organisationen sjösätts. Då signalerar du tydligt att du ligger i framkant och att dina kunskaper är både gedigna och aktuella.

  1. Sätt upp en strategi

Alla ovanstående tips är bra var och en för sig men för att få ut maximal effekt bör du också utarbeta en tydlig strategi. En strategi med ett tydligt mål – att öka ditt inflytande. Clark rekommenderar att skapa en “power map”. Rita upp en organisationskarta över beslutsfattare som är relaterade till ditt case. När du går igenom nivåerna, fråga dig själv, kan jag påverka denna person direkt? Om inte, vem kan jag påverka som i sin tur kan påverka den personen? Fundera sedan över hur och när du ska närma dig dessa kollegor.

  1. Ge människor vad de vill ha

Sist, men inte minst – visa på de konkreta fördelarna för personen som du vill ha på din sida. Försök ta reda på vad just den personen behöver höra för att fånga deras uppmärksamhet. Morgan menar att din utgångspunkt bör vara att du ser till att besvara två frågor: Vad tjänar organisationen som helhet på det här? Vad tjänar din motpart på det här? Har du tydliga och konkreta svar på dessa frågor ökar dina chanser att få igenom dina förslag radikalt.

Lycka till!

Karin Pihl, HR-konsult, Wise Consulting.

PSST!!! LÄSTIPS – HR genererar mervärde för affären!

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!