Motivera och Inspirera medarbetare

2 March 2021

Under det här år har man helt klart kunnat fråga sig vad som motiverar och inspirerar! Jag har fått samma fråga av chefer jag möter i olika sammanhang. Hur ska jag få alla med mig när det ser ut som det gör och hur blir det när vi kommer tillbaka? Ska vi börja om då? 

 

Alla har ett ansvar att bidra till inspiration och motivation

Min tanke är att vi alla är medarbetare oavsett roll, och att vi tillsammans har ett ansvar att bidra till allas inspiration och motivation. Därför blir min reflektion både ur ett ledarskapsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Varför känner man som chef/ledare att man så gärna vill vara den som motiverar och varför är det viktigt att ha motiverade medarbetare? Det vi vet genom forskning är att omotiverade medarbetare påverkar hela organisationen. Av egen erfarenhet vet jag att man som ledare ofta tar på sig uppdraget att motivera och att fylla på sina medarbetare. Det är ibland som att stå på scen, det är även något jag hör av dem jag möter.

Handen på hjärtat: hur många har under året haft ett möte med sina medarbetare i teamet där ni inte fått speciellt mycket respons?

Svarar du ja så är du inte ensam!

Jag ställer samma fråga till dig som är medarbetare: Finns det tillfällen då du inte har varit delaktig eller bidragit in i det digitala mötet?

Svarar du ja så är du inte ensam!

Vad skapar/sänker motivation och inspiration?

De flesta av oss vet helt säkert några av de vanligaste orsakerna som sänker motivationen. Tex när vi inte blir sedda, inte lyssnade på, inte få veta vad som händer, inte får vara delaktiga, inte vara med och påverka och inte upplever att det man gör varje dag inte märks eller ens betyder något. Det forskningen visar är att motivation skapas när människor i en organisation får sina grundläggande behov tillfredsställda, för då känner vi tillhörighet som är en viktig del för att känna motivation. Att ha tydliga mål som man själv upplever att man varit med och satt skapar också motivation. Vilket innebär att man levererar det man ska och det känns meningsfullt.

Men om vi ska tydliggöra och tänka på det ur ett nytt perspektiv, hur kan det då se ut?

Delar mina bästa tips för att skapa motivation och inspiration:

 1. Spelregler
  Sätt era spelregler i det digitala mötet eller planera för spelreglerna ni ska ha när ni ses igen. Hur vill ni då ha det i teamet, hur vill ni att det ska fungera och vems ansvar är det?
 2. Involvera hela teamet
  Jobba aktivt med att involvera alla i teamet. Låt teamet arbeta i mindre grupper, även i det digitala (tex breakoutrooms) med en uppgift/utmaning och sedan presentera en lösning/resonemang.
 3. Använd digitala verktyg
  Så länge vi arbetar digitalt: ta hjälp av digitala verktyg som tex Mentimeter, Mural eller liknande för att skapa engagemang.
 4. Ge feedback
  Ge löpande feedback på medarbetarnas insatser i stort och smått.
 5. Förstå hur ens arbete påverkar andra
  En motivationsfaktor är att förstå hur mitt eget arbete påverkar andra. Även om många i teamet har arbetat ihop länge, så kan det vara bra att alla får tydliggöra sitt uppdrag – såsom var och en ser på det. Då får alla en förståelse för hur mitt arbete påverkar andra och teamets gemensamma uppdraget blir tydligt.
 6. Skapa samhörighet
  Skapa samhörighet genom att fortsätta göra saker tillsammans oavsett om det är digitalt eller senare IRL.
 7. Sätt tydliga mål
  Sätt tydliga mål och följ upp löpande. Ställ frågan: Hur är nuläget, vad kan du göra själv och vad behöver du av mig?

Slutligen, involvera varandra i teamet. Ta ett gemensamt ansvar för motivation och inspiration oavsett om det är nu i vår digitala värld eller i den arbetsmiljö vi kommer att vara i längre fram. Vill du läsa mer om motivation vill jag tipsa om våra kostnadsfria guide HR skapar konkurrenskraft, här får du konkreta tips på hur du skapar en konkurrenskraftig organisation med hjälp av motivation, engagemang och utveckling.

Här kommer några andra förslag på litteratur. En liten bok om ledarskap av Stefan Söderfjäll och En liten bok om medarbetarskap av Stefan Söderfjäll & Christopher Svensson.

Ulrika Nybleus, jobbar som ledarutvecklare och coach på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!