Minska sjukfrånvaro med rätt ledarskap och HR

15 June 2021

Ett företag med 500 anställda* som sänker sjukfrånvaron från sex till fem procent minskar sjukfrånvarokostnaden med ca 3,5 MKR per år. Det visar en rapport som MedHelp gjort där 205 HR-ansvariga fått svara på frågor om deras organisationers hälsodata.

Rapporten visar också att ca 20% av de tillfrågade inte ens vet hur sjukfrånvaron ser ut. Samtidigt som 78 % av de tillfrågade anger att dessa frågor är högt prioriterade i organisationen. Hur kan vi minska det gapet? Att undgå sjukfrånvaro är såklart omöjligt. Men hur mycket pengar förloras varje år på grund av sjukfrånvaro som hade kunnat hindras?

*Snittlön på 30 000 kr/månad

Arbetsmiljölagstiftningens ansvar

Att vi genom Arbetsmiljölagstiftningen har ett stort ansvar i att förebygga ohälsa är nog för ingen en nyhet. Men det räcker inte med att se till att det etableras en rehabiliteringsplan så fort någon har upprepad eller långvarig sjukfrånvaro. Då är det för sent, och i många fall hade man inte ens behövt komma dit. Genom att investera i strategier och allra främst en ökad kunskap och förståelse hos chefer, borde man kunna plocka upp uppmärksamhetssignaler mycket tidigare i de fall där sjukdomen särskild beror på stressrelaterade symtom.

Motivation och känsla av uppfyllelse i det man gör ligger också till stor grund för hur man mår i arbetet. När man har data på plats, och kontinuerligt kan följa sjukfrånvarostatistik och orsaker, behöver man också se på medarbetarnas upplevelse av kontroll och känsla av uppfyllelse i jobbinnehållet. Om en medarbetare har lågt intresse och låg meningsfullhet för arbetsuppgifterna kommer den personen med säkerhet inte må bra på sikt.

5 steg för att minska sjukfrånvaro

  • Öka chefernas förståelse för vad sjukfrånvaron grundar sig på. Investera i ledarskapsstöd för att hantera ohälsa och utbilda chefer i hur signaler för ohälsa uppmärksammas tidigt
  • Använd HR-data – se till att det finns systemstöd för att på ett enkelt sätt hämta ut och läsa data
  • Skapa en prehab policy för att komplettera rehab policy. Gör det konkret för cheferna vilka frågor de behöver jobba med för att förebygga sjukfrånvaro.
  • Bjud in medarbetare till workshops/seminarier för att lättare förstå vad de tror kan minska sjukfrånvaron på just er arbetsplats. Detta skapar också en öppenhet i att man som organisation prioriterar dessa frågor och tycker dom är viktiga.
  • Se till att medarbetarsamtal och utvecklingsverktyg även speglar de lite mjukare delarna och inte bara prestation. Fråga medarbetaren vad som gör den uppfylld? Vad är det som gör att den vill gå till jobbet? Ni kan då tillsammans se till att medarbetaren jobbar mot sin värderade riktning, som i sin tur resulterar i bättre hälsa.

Vill du veta mer om hur du kan stötta chefer i hanteringen av dessa frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på Wise Consulting! Jag vill också tipsa om ett av höstens webbinarier, Brave Worklife 2.0, där vi diskuterar värderade riktningar och hur man som chef kan använda det som ett verktyg till bättre balans hos medarbetarna.

Elin Möllstam, HR konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!