Medarbetarengagemang – viktigt men vems ansvar?

21 September 2020

Undersökningar genomförda av globala analysföretag visar generellt på en låg grad av engagemang bland anställda, både i Sverige och i resten av världen. Majoriteten av de som arbetar investerar främst tid i sitt arbete – de gör vad de ska – men känner inget större engagemang för det. Det finns samtidigt tydliga kopplingar mellan graden av engagemang hos de anställda och ett företags framgång. Att medarbetarengagemang är viktigt är därför de flesta överens om – men är det samma konsensus kring vems ansvar det är?

En renodlad HR-fråga?

På frågan vem som ansvarar för ett högt engagemang bland de anställda svarar nog många spontant “HR”. Och självklart har HR en viktig roll i arbetet att främja en arbetsplats där de anställda känner ett känslomässigt åtagande, en vilja att bidra till företagets framgång och göra sitt yttersta kontra att “bara vara nöjd” och invänta lönen i slutet på månaden. Att reducera medarbetarengagemang till en renodlad HR-fråga som ska drivas lite vid sidan av den egentliga verksamheten är dock dömt att misslyckas. I organisationer där linjechefer lägger över ansvaret på HR för att åtgärda ett lågt engagemang som leder till bristande prestation i sina team har man en lång väg kvar att gå.

Det viktiga chefsansvaret

Chefer på alla nivåer behöver förstå sitt ansvar för teamet de leder och sin egen påverkan på engagemanget genom sitt ledarskap. Anställda som känner ett stort engagemang för det de gör beskriver ofta ett ledarskap som bl a präglas av en hög grad av tillit och stor möjlighet att själv kunna planera och påverka sitt arbete, vilket också ger en möjlighet att kunna balansera jobb och privatliv på ett bra sätt. Att ges möjlighet att göra det man är bra på, att bli sedd och att få feedback på sitt arbete är andra faktorer som är viktiga för vårt engagemang, så väl som tydlighet kring förväntningar och en transparent och tydlig kommunikation. De här frågorna behöver chefen själv adressera och arbeta med i vardagen tillsammans med sitt team för att säkerställa ett bibehållet högt engagemang. Naturligtvis har även den anställde ett stort eget ansvar för sin grad av engagemang.

Vad är HR:s ansvar?

HR behöver arbeta coachande och nära cheferna i deras dagliga arbete med att höja engagemanget i sina team och genom att tillhandahålla de verktyg och processer som behövs. Det kan handla om att definiera vilken typ av ledarskap man vill ska genomsyra organisationen och tydliggöra chefsrollen och dess ansvarsområden, lägga grunden till en feedbackkultur och utbilda organisationen i det, skapa en rekryteringsprocess som säkerställer att rätt personer anställs, en proffsig och inkluderande onboardingprocess som skapar ett högt engagemang hos den nyanställde redan från starten, bara för att nämna några exempel. HR behöver också initiera regelbundna pulsmätningar såväl som mer omfattande medarbetarundersökningar ett par gånger per år för att skapa bra underlag för diskussion och vidare arbete, på såväl ledningsgruppsnivå som i de respektive teamen.

Samarbete och tydlighet är nyckel till framgång

För att bli framgångsrik i arbetet kring medarbetarengagemang behöver frågan finnas med på agendan i ledningsgruppen som ett prioriterat område och ansvarsfördelningen behöver vara tydlig. När chefer och HR börjar samarbeta och angripa frågan tillsammans – men med en tydlighet kring vem som ansvarar för vad – det är då resultaten kommer.

Anna Arvidson, HR-konsult på Wise Consulting

Häng med på vår VIP-lista!

Vill du få en up-date när vi fyller på med nytt innehåll, såsom events, bloggar, guider eller spännande poddavsnitt? Då ska du fylla i dina uppgifter här så skickar vi dig ett mail när det finns nytt innehåll!